Finanțare

feature image

MĂSURI SDL Măsurile finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală de către Asociația Grupul de Acțiune Locală ( G A L ) Valea Siretului de Sus: M 01/3A – Sprijin pentru îmbunătățirea performanței economice a fermelor prin asociativitate M 02/6A – Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în teritoriul GAL M 03/6A – Sprijin pentru dezvoltarea IMM-urilor M 04/6B – Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei M 05/6B – Sprijin pentru crearea de centre comunitare integrate M 06/6B – Sprijin pentru dezvoltarea locală integrată în comunitățile marginalizate rome

.

Fișă microregiunii

feature image

Teritoriul acoperit de parteneriatul Valea Siretului de Sus se situează în partea de Nord-Est a României. Cele 13 comune din parteneriat acoperă partea de de sud-vest a judeţului Botoşani, iar oraşul Liteni se situează în partea de sud-est a judeţului Suceava. Din punct de vedere administrativ, teritoriul Grupului de Acţiune Locală Valea Siretului de Sus este compus din oraşul Liteni, parte a Judeţului Suceava, şi 13 comune, parte a Judeţului Botoşani, acestea fiind: Băluşeni, Blândeşti, Corni, Coşula, Cristeşti, Curteşti, Gorbăneşti, Liteni, Răchiţi, Stăuceni, Tudora, Unţeni, Vlădeni şi Vorona.

.

LEADER

feature image

LEADER este un instrument important pentru România în reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. Experiența actuală reflectă o capacitate de dezvoltare la nivel local ce nu răspunde în totalitate nevoilor locale, în special în ceea ce privește colaborarea între partenerii publici și privați, iar abordarea strategică trebuie încurajată și dezvoltată. În România, implementarea abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) a început în perioada 2007-2013 prin intermediul PNDR. În perioada 2011-2012, teritoriul a fost acoperit de 163 de GAL-uri, pe o suprafață de cca. 142.000 km²,reprezentând circa 63% din teritoriul eligibil și circa 58% din populația eligibilă LEADER. Teritoriul eligibil LEADER este reprezentat de Unități Administrativ-Teritoriale-comune și Unități Administrativ-Teritoriale- orașe mici cu o populație de maxim 20.000 locuitori.

.