Masuri finantate

Masuri finantate

41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locală

Sub-măsura:

411 – Cresterea competitivitaţii sectoarelor agricol şi forestier

412 – Îmbunataţirea mediului şi a spaţiului rural

413 – Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale

421 – Implementarea proiectelor de cooperare

431 – Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului

Sub-măsura:

431.1 – Construcţie parteneriate public-private

431.2 – Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului