Informatii generale

LEADER

 

1.    Istoric – Programul a fost lansat în anul 1991, cu scopul de a ameliora potenţialul de dezvoltare a zonelor rurale, prin exploatarea iniţiativelor şi competenţelor locale, prin promovarea dobândirii de cunoştinţe privind dezvoltarea locală integrată şi prin răspândirea acestor cunoştinţe în alte zone rurale.

Diferitele abordări privind dezvoltarea rurală, experimentate înainte de începutul anilor ’90, erau în general sectoriale, concentrându-se îndeosebi asupra fermierilor şi urmărind încurajarea modificării structurale a agriculturii. Abordarea se făcea “de sus în jos”, cu ajutorul unor planuri de susţinere decise la nivel naţional sau regional. Factorii locali interesaţi nu erau întotdeauna încurajaţi să dobândească abilităţi care să le permită să proiecteze singuri viitorul propriilor lor zone.

Abordarea “de jos în sus”, axată pe zonă, implicând comunităţile locale şi sporind valoarea resurselor locale, a început, treptat, să fie considerată o modalitate nouă de a crea locuri de muncă şi societăţi economice în zonele rurale. Leader a început ca un mod experimental de a reuni, la nivel local, diferite proiecte şi idei, factori interesaţi şi resurse. S-a dovedit a fi un instrument ideal pentru testarea modului de extindere a oportunităţilor pentru zonele rurale.

 

2.    Programul LEADER – reprezintă o abordare care oferă noi oportunități de dezvoltare rurală, punând bazele identificării nevoilor locale, întăririi capacităţii de dezvoltare şi implementării strategiilor locale de dezvoltare în vederea conservării patrimoniului rural şi cultural, dezvoltării mediului economic şi îmbunătăţirii abilităţilor organizatorice ale comunităţilor locale.

 

3.    Avantajele utilizării Programului LEADER:

  • Răspunde nevoilor locale specifice
  • Valorifică resursele locale
  • Mobilizează actorii locali, reprezentanți ai populației rurale, de a se preocupa și de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunitățile lor
  • Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb și transfer de experiență prin crearea de rețele
  • Prin caracterul său descentralizat, integrat și de jos în sus este esențial pentru dezvoltarea echilibrată teritorială

4.    Teritorii eligibile pentru Programul LEADER – teritorii care, în conformitate cu definiţia OECD, sunt clasificate drept rurale. Definiţia OECD are la bază acea parte a populaţiei care locuieşte în comune (cu mai puţin de 150 locuitori/km2). Această definiţie este unica recunoscută pe plan internaţional referitor la spaţiul rural.

 

5.    Beneficiarii Programului LEADER – sunt Grupurile de Acțiune Locală (GAL), care iși desfășoară activitatea pe un teritoriu rural, cu o populație cuprinsă între 10.000 – 100.000 locuitori și densitatea de maximum 150 de locuitori pe km2

 

6.    Etapele pentru pregătirea implementării Programului LEADER:

  • Formarea animatorilor reprezentanți ai anumitor teritorii (zone) subregionale
  • Constituirea Grupurilor de Acțiune Locală
  • Elaborarea strategiei de dezvoltare locală de către GAL-uri
  • Selectarea proiectelor
  • Implementarea strategiilor de dezvoltare rurală

7.    Finanțarea Programului LEADER – Programul LEADER se finanţează prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în conformitate cu Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1698/2005 din 20 septembrie 2005.