Plan de dezvoltare locala

Acord AM – noiembrie 2014
Plan de Dezvoltare Locala noiembrie 2014
Acord AM – iulie 2014
Plan de Dezvoltare Locala iulie 2014
Acord AM – mai 2014
Plan de Dezvoltare Locala mai 2014
Acord AM – februarie 2014
Plan de Dezvoltare Locala februarie 2014
Acord AM – decembrie 2013
Plan de Dezvoltare Locala decembrie 2013
Acord AM – octombrie 2013
Plan de Dezvoltare Locala octombrie 2013
Acord AM – iunie 2013
Plan de Dezvoltare Locala iunie 2013
Acord AM – decembrie 2012

Planul de Dezvoltare Locala a GAL-ului a fost aprobat

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Valea Siretului de Sus” anunța faptul că în data de vineri, 15 aprilie 2011, a fost afișată lista proiectelor PDL aprobate și eligibile. Din lista celor 120 de proiecte eligibile, vor fi finanțate primele 80 în ordinea punctajului obținut.

Planul de Dezvoltare Local depus de către asociația noastră a obținut un punctaj de 89,7 puncte. In ordinea descrescătoarea a punctajelor obținute, asociația noastră este pe locul 34. In ordinea alfabetica a localitatilor, proiectul se gaseste la pozitia 24.

Mulțumim încă o dată tuturor persoanelor care s-au implicat în mod activ în realizarea proiectului, care au sprijinit dezvoltarea asociației și tuturor celor care au crezut și cred în potențialul de dezvoltare a regiunii Vaii Siretului de Sus.

Mai multe detalii pe http://www.madr.ro/tender_announcement.php?id=122

Plan de Dezvoltare Locala – initial