Misiune, Scop, Obiective

Misiune, Scop, Obiective

Misiune  Asociatia Grupul de Acţiune “Valea Siretului de Sus” a fost infiintata ca organizatie de cooperare public-privata reprezentand teritoriul a 8 comune botoşănene şi a unui oraş sucevean  pentru a partici­pa la programele de dezvoltare rurală durabilă in vederea dezvoltarii şi cresterii competitivitatii în sectorul agricol şi non – agricol în Regiunea de Nord-Est a României.

Scopul asociaţiei este de a promova drepturile şi de a îmbunătăţi condiţiilor de viaţă în zonele rurale prin aplicarea de strategii de dezvoltare economică, socială, culturală şi spirituală împreună cu membrii comunităţilor rurale, îmbunătăţirea calităţii serviciilor, infrastructurii, atragerea fondurilor externe nerambursabile pentru finanţarea investiţiilor necesare realizării acestora, dar şi initiaţive de cooperare şi dezvoltare de parteneriate care să promoveze potenţialul zonei. Se doreşte, în acelaşi timp, păstrarea tradiţiilor prin relansarea şi promovarea acestora la nivel regional, naţional şi internaţional şi oferirea unei perspective mai bune locuitorilor teritoriului GAL în acest sens.

Obiective:

– Elaborarea strategiei de dezvoltare locala

– Implementarea strategiei de dezvoltare locala

– Selectia proiectelor depuse conform  Planului de Dezvoltare Locala la GAL

– Dezvoltarea competenţelor si abilitaţilor actorilor locali in vederea stimularii organizării teritoriului GAL

– Creşterea atractivitaţii teritoriului GAL din perspectiva infrastructurii teritoriului, turismului, educaţiei şi culturii

–  Incurajarea locuitorilor de a se asocia (formarea asociatiilor de producatori pentru alinierea la normele europene, promovarea si valorificarea produselor locale si traditionale) pentru a putea accesa cu succes fondurile destinate dezvoltarii rurale

– Animarea si incurajarea societatii civile si a autoritatilor locale de a colabora activ in identificarea prioritatilor de dezvoltare a teritoriului. Cetăţenii trebuie să înţeleagă că nimeni nu poate cunoaşte mai bine decât ei necesităţile de dezvoltare durabilă a spaţiului lor de viaţă

– Informarea asupra oportunitătilor de finanţare oferite de Uniu­nea Europeană şi Guvernul României prin Planul National de Dez­voltare Rurală (PNDR)

– Motivarea tinerilor pentru a rămâne în mediul rural

– Creşterea nivelui de trai şi protecţia mediului din teritoriu.