Despre noi Asociatia si membri

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus s-a constituit juridic în luna august 2010, la iniţiativa a 9 unităţi administrativ-teritoriale şi 23 membri din mediul privat. În această formulă, în perioada 2011 – 2015, a fost implemntat Planul de Dezvoltare Locală, finanţat prin PNDR – Axa IV LEADER. În această perioadă de programare, toate fondurile disponibile au fost orientate către iniţiativele persoanelor fizice şi juridice aparţinând mediului privat. Scopul principal pentru care s-a pus accentul doar pe finanţarea mediului privat a fost acela de a sprijini iniţiativele de dezvoltare economică a teritoriului.

După o serie de întâlniri, discuţii şi dezbateri cu alte autorităţi locale, în anul 2015, parteneriatul (GAL) Valea Siretului de Sus s-a extins prin aderarea a 5 unităţi administrativ-teritoriale: Blândeşti, Stăuceni, Gorbănesti, Răchiţi şi Unţeni (ultimele 3 comune nu au mai făcut parte din niciun alt grup de acţiune locală, acestea fiind teritorii albe).

De asemenea, partenerii privaţi sunt în număr de 48, din care: 8 ONG-uri care activează în diferite domenii (creşterea animalelor, activităţi sportive etc), 5 cooperative agricole ale fermierilor din teritoriul GAL şi 35 de întreprinzători privaţi.

Din numărul total al partenerilor, respectiv 62 de parteneri, 14 parteneri sunt parteneri publici, reprezentând 22,58%, iar 48 de parteneri sunt parteneri privaţi, reprezentând 77,42%.

Membri:

PARTENERI PUBLICI
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate)[1] Obiect de activitate
1. UAT Comuna Băluşeni Sat Băluşeni, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani Administraţie publică
2. UAT Comuna Blândeşti Sat Blândeşti, comuna Blâbdeşti, judeţul Botoşani Administraţie publică
3. UAT Comuna Corni Sat Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani Administraţie publică
4. UAT Comuna Coşula Sat Coşula, comuna Coşula, judeţul Botoşani Administraţie publică
5. UAT Comuna Cristeşti Sat Cristeşti, comuna Cristeşti, judeţul Botoşani Administraţie publică
6. UAT Comuna Curteşti Sat Curteşti, comuna Curteşti, judeţul Botoşani Administraţie publică
7. UAT Comuna Gorbăneşti Sat Gorbăneşti, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani Administraţie publică
8. UAT Oraşul Liteni Localitatea Liteni,oraşul Liteni, judeţul Suceava Administraţie publică
9. UAT Comuna Răchiţi Sat Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani Administraţie publică
10. UAT Comuna Stăuceni Sat Stăuceni, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani Administraţie publică
11. UAT Comuna Tudora Sat Tudora, comuna Tudora, judeţul Botoşani Administraţie publică
12. UAT Comuna

Unţeni

Sat Unţeni, comuna Unţeni, judeţul Botoşani Administraţie publică
13. UAT Comuna

Vlădeni

Sat Vlădeni, comuna Vlădeni, judeţul Botoşani Administraţie publică
14. UAT Comuna

Vorona

Sat Vorona, comuna Vorona, judeţul Botoşani Administraţie publică
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 22,58%
PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate)1 Obiect de activitate
1. S.C Cateta Vila S.R.L

 

Sat Tudora, comuna Tudora, judeţul Botoşani Lucrări de constructii a cladirilor rezidenţiale şi nerizidenţiale
2. S.C Salva Terra S.R.L

 

Sat Şuptica, comuna Coşula, judeţul Botoşani Silvicultură şi alte activităţi forestiere
3. S.C Vama Com S.R.L Sat Şuptica, comuna Coşula, judeţul Botoşani Silvicultură și exploatare forestieră
4. S.C Carvioli  S.R.L

 

Sat Curteşti, comuna Curteşti, judeţul Botoşani Fabricarea altor articole din metal
5. S.C Miletin  S.R.L Sat Orăşeni Deal, comuna Curteşti, judeţul Botoşani Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate , cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
6. Întreprindere individuală Aciobăniţei Maricica Sat Cristeşti, comuna Cristeşti, judeţul Botoşani

 

 

Activităţi în ferme mixte(cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor)
7. S.C Eurogarden S.R.L Sat Băiceni, comuna Curteşti, judeţul Botoşani Activităţi specializate de curăţenie(a clădirilor, mijloacelor de transport, maşinilor şi utilajelor)
8. S.C Agricola Cristeşti S.R.L Sat Cristeşti, comuna Cristeşti, Nr.206, judeţul Botoşani Cultivarea cerealelor,plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
9. S.C H & H Convet S.R.L Sat Băluşeni, Comuna Băluşeni, judeţul Botoşani Activităţi veterinare
10. Întreprindere individuală Andrei Cătălina Iuliana Sat Draxini, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani Activităţi în ferme mixte(cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor)
11. S.C Eco Agricultura Costeşti  S.R.L Sat Costeşti, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani Cultivarea cerealelor,plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
12. S.C Samcom As  S.R.L

 

Sat Roşiori, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne.
13. Iacob Alexandra Persoană Fizică Autorizată Sat Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani Activităţi în ferme mixte(cultură vegetală combinată cu creşterea animalelor)
14. S.C  Rusbeton S.R.L Sat Silişcani, comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
15. Întreprindere Individuală Enache Viorel Sat Gorbăneşti, comuna Gorbăneşti,judeţul Botoşani Cultivarea cerealelor(exclusiv orez),plantelor, leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase
16. Întreprindere Individuală Epuraş Luminiţa Sat Victoria, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani

 

Activităţi în ferme mixte

 

17. Dag Mioara Persoană Fizică Autorizată. Sat Tudora, comuna Tudora, judeţul Botoşani Comerţ cu amănuntul a produselor alimentare şi nealimentare
18. Axânte Petru Întreprindere Individuală

 

Sat Vorona, Comuna Vorona, Nr. 169A, Strada Principală, judeţul Botoşani Creşterea bovinelor de lapte
19. Murariu I.Dorina Persoană Fizică Autorizată Sat Vlădeni, comuna Vlădeni, Nr.2, Strada Nr.388, judeţul Botoşani Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
20. Anicăi Marina Intreprindere Individuală Sat Vorona, comuna Vorona, judeţul Botoşani Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
21. S.C. Pirania S.R.L Municipiul Botoşani, Str. General Gheorghe Avrămescu, nr. 10, Bloc K14,Scara C, Etaj 4, Ap 16, judeţul Botoşani Acvacultura în ape dulci
22. S.C. Bethoven Luxim S.R.L. Sat Zăiceşti, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate , cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
23. S.C. Prodalcom Distribution  S.R.L Municipiul Botoşani, Str.A.S Puşchin, nr. 128, judeţul Botoşani Comerţ cu ridicata al băuturilor
24. Dănilă Florin Persoană Fizică Autorizată Sat Vorona, comuna Vorona, Nr, 191, Strada Principală, judeţul Botoşani Creşterea bovinelor de lapte
25. S.C. Mi.Va Utilaje   S.R.L. Sat Sarafineşti, comuna Corni, judeţul Botoşani Fabricarea altor articole din metal
26. S.C. Clausilv Farm   S.R.L. Municipiul Botoşani, Str.Unirii, Nr. 8,Etaj 2, Ap 10, judeţul Botoşani Comert cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
27. S.C. Crescendo Com   S.R.L. Sat Vorona, comuna Vorona, judeţul Botoşani Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate , cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
28. S.C. Prodalcom    S.A. Municipiul Botoşani, Str.A.S Puşchin, nr. 128, judeţul Botoşani Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
29. S.C. Dani Cost Group   S.R.L. Localitatea Liteni, Oraş Liteni, judeţul Suceava Creşterea bovinelor de lapte
30. Întreprindere Individuală Gîtman I. Dumitru

 

Oraş Liteni, Str. Barierei Nr. 42, judeţul Suceava Comert cu amănuntul
31. S.C. Vasiliu Group Construct   S.R.L. Sat Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani Construcţii de clădiri şi lucrări de genul
32. S.C. Starflor  S.R.L. Sat Corni, comuna Corni, judeţul Botoşani Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate , cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
33. Ciornohac Cătălina Doina Persoană Fizică Autorizată Sat Cerchejeni, comuna Blândeşti, judeţul Botoşani Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
34. Bercea Vasile Marius Persoană Fizică Autorizată Sat Burleşti, comuna Unţeni, judeţul Botoşani Creşterea altor animale(albine)
35. S.C. Ferma Valea Siretului S.R.L. Sat Sarafineşti,Comuna Corni, Nr.117, judeţul Botoşani Creşterea alotor bovine
PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT  56,45%
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)
Nr. crt. Denumire partener Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1 Obiect de activitate[2]
1. Asociaţia Romilor din Coşula COSSROM Sat Coşula, comuna Coşula, judeţul Botoşani Partenerul reprezinză minoritatea romă în comuna Coşula
2. Cooperativa Agricolă CORNĂŢELUL DIN DEAL Sat Vorona, comuna Vorona, judeţul Botoşani Creşterea bovinelor de lapte
3. Asociaţia  Clubul Sportiv SPORT RELAX Sat Zăiceşti, comuna Băluşeni, judeţul Botoşani Promovarea sportului în rândul copiilor şi tinerilor
4. Cooperativa Zoovet Socurjeni Sat Socrujeni,comuna Gorbăneşti, judeţul Botoşani Creşterea ovinelor şi caprinelor
5. Cooperativa Ciobănaşul Moldovean Sat Stăuceni, comuna Stăuceni, judetul Botoşani Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
6. Societate Cooperativă de Consum Tudora Sat Tudora, comuna Tudora, judeţul Botoşani Comerţ cu amănuntul a produselor alimentare şi nealimentare
7. Asociaţia Crescătorilor de Animale din Comuna Vlădeni, judeţul Botoşani Sat Mândreşti, comuna Vlădeni, judeţul Botoşani Formă asociativă a crescătorilor de animale
8. Asociaţia Crescătorilor de Animale din Comuna Corni, judeţul Botoşani Sat Corni, Comuna Corni, judeţul Botoşani Formă asociativă a crescătorilor de animale din comuna Corni
9. Asociaţia Crescătorilor de Animale din Comuna Curteşti, judeţul Botoşani Sat Curteşti, comuna Curteşti, judeţul Botoşani Formă asociativă a crescătorilor de animale din comuna Curteşti
10. Cooperativa Agricolă Cozancea Farm Sat Blândeşti, comuna Blândeşti, judeţul Botoşani Formă asociativă a crescătorilor de animale din comuna Corni
11. Asociaţia Crescătorilor de Animale A.M.C. Unţeni Sat Unţeni, comuna Unţeni, judeţul Botoşani Formă asociativă a crescătorilor de animale din comuna Corni
12. Asociaţia Clubul Sportiv Răchiţi Sat Răchiţi, comuna Răchiţi, judeţul Botoşani Activităţi sportive
13. Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural- ANTREC Sat Vorona, comuna Vorona, judeţul Botoşani Promovarea turismului
 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 20,97%