Noutati

CONVOCATOR SEDINTA AGA – 31 martie 2016

Convocator sedinta AGA martie 2016

Fii activ!

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus anunţă publicul interesat că, în perioada 11.01.2016 – 08.04.2016, derulează un proces de consultare şi animare la nivelul teritoriului GAL Valea Siretului de Sus privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2016 – 2020.

Direcţiile de finanţare se vor stabili în funcţie de necesităţile identificate în teritoriu.

Invităm pe cei cu adevărat interesaţi de accesarea fondurilor europene să participe la activităţile organizate în fiecare din localităţile componente ale GAL-ului: comunele: Băluşeni, Blândeşti, Corni, Coşula, Cristeşti, Curteşti, Gorbăneşti, Răchiţi, Stăuceni, Tudora, Unţeni, Vlădeni, Vorona din judeţul Botoşani şi oraşul Liteni din judeţul Suceava.

Esti fermier şi doreşti să-ţi modernizezi ferma? Vrei să-ţi înfiinţezi o afacere în domeniul non-agricol? Ai idei de proiecte în domeniul social? Vrei să-ţi certifici produsele tradiţionale sau ecologice? Ai o idee de proiect inovativ şi vrei să o pui în practică?

Nu ezitaţi să ne contactaţi!

Puteţi transmite ideile dumneavoastră de proiecte şi în format electronic. Echipa GAL Valea Siretului de Sus vă stă la dispoziţie la sediul GAL aflat in Comuna Vorona, in incinta Complex Comercial Crescendo (langă Farmacie), la numarul de telefon 0231.588743, la adresele de e-mail valeasiretuluidesus@gmail.com şi office@valeasiretuluidesus.ro, pe pagina de Facebook – Gal Valea SiretuluideSus.

Toate activităţile ce se vor desfăşura sunt parte integrantă din proiectul ,, Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală” .

Beneficiarul proiectului : Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus

Decizia de finantare: D19100000011510700003 din data de 08.01.2016 încheiata între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus

Domeniul de intervenţie: 6B- Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura 19 – Dezvoltare locală LEADER, finanţată prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-Măsura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală

Valoarea proiectului:16.548,48 euro (73.359,41 lei)

Vă aşteptăm la activităţile noastre!!!

<strong

CONVOCATOR SEDINTA AGA – 30 aprilie 2014

 Convocator sedinta AGA aprilie 2014

GRUP DE LUCRU TEHNIC PRIVIND IMPLEMENTAREA M 421

In data de 4 aprilie 2014, la sediul MADR, a fost organizat un seminar in cadrul caruia s-au discutat aspecte legate de implementarea Masurii 421 – Proiecte de cooperare.

A fost prezentata modalitatea de intocmire a cererii de finantare, continutul Acordului de cooperare, continutul proiectului de cooperare, verificarea conformitatii si eligibilitatii cererilor de finantare, precum si implementarea proiectului.

Conferinta Regionala PNDR 2020 „Satul romanesc are viitor”

In data de 4 aprilie 2014, a avut loc la Centrul de Conferinte Providenta din Iasi, Conferinta Regionala PNDR 2020 „Satul romanesc are viitor”, organizata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Au fost prezentate propunerile de Masuri PNDR  pentru perioada de programare 2014 – 2020, alocarea financiara pe fiecare masura in parte, precum si angajamentele de plata din exercitiul curent 2007 – 2013.

CONFERINTA 

ACCELERAREA IMPLEMENTARII STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE GAL

In perioada 26 – 28 martie 2014, a avut loc la Sinaia cea  de-a treia Conferinta FNGAL care s-a adresat in principal entitalilor LEADER.

In cadrul acestei intalniri, s-a facut o evaluare a modului in care s-a realizat implementarea Strategiilor GAL aferente perioadei de programare 2007 – 2013 si felul in care toate partile implicate – beneficiari, parteneriatele LEADER, AM PNDR si APDRP – pot actiona in vederea grabirii absorbtiei fondurilor alocate Axei IV din PNDR.

INFORMARE

In perioada 20.03.2014-23.03.2014 s-a organizat cursul de  Comunicare si managementul relatiilor profesionale instrumente pentru eficientizarea implementarii strategiei de dezvoltare locala”  in cadrul caruia  Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus  a participat cu 16 persoane,  angajati, primari ai comunelor,  precum si reprezentanti ai mediului privat si ai ONG-urilor, membre in Grupul de Actiune Locala Valea Siretului de Sus.

Tematicile  principale ale cursului au fost:

– Metode de comunicare optime mediului rural

– Cum sa comunicam in interiorul organizatiei?

– Care sunt tipurile de informatii, care sunt ierarhiile de raportare?

– Tehnica discursului etc.

 

INFORMARE

In luna martie 2014, a avut loc in comuna Tudora, judetul Botosani, Activitatea de informare cu privire la actiunile realizate de catre angajatii GAL, precum si cu privire la proiectele depuse, contractate si platite catre beneficiarii din teritoriul GAL Valea Siretului de Sus.

De asemenea, un aspect important al intalnirii a fost consilierea beneficiarilor cu privire la pasii pe care trebuie sa-i urmeze in vederea depunerii cererii de plata, in special M 141 si M112. Au fost vizate aspecte privind documentele contabile si financiare care trebuie intocmite si depuse la ANAF, precum si inscrierea fermierilor la APIA.

CONVOCATOR SEDINTA AGA – 4 februarie 2014

Convocator sedinta AGA februarie 2014

INFORMARE

In data de 6 decembrie 2013, a avut loc Activitatea nr. 5 din Raportul initial – Activitate de promovare, in comuna Tudora, jud. Botosani.

Au participat un numar de 20 de persoane carora li s-au prezentat masurile pentru care exista sesiuni deschise  de depunere  proiecte (M 411.21, M 413.12, M 413.13), suma disponibila pentru fiecare masura in parte, precum si directii strategice vizate pentru programarea financiara 2014 – 2020.

La aceasta activitate au participat si experti OJPDRP Botosani, realizandu-se astfel vizita de verificare in teren, vizita premergatoare depunerii Raportului final de activitate a GAL Valea Siretului de Sus.

INFORMARE

În data de 10 noiembrie 2013, în sala Căminului Cultural din comuna Vorona, a avut loc Campania de informare „PNDR vine în satul tău!”.

A participat un număr insemnat de persoane interesate de măsurile din PNDR, persoane care doresc să acceseze fonduri europene, dar şi beneficiari de M411.41 şi M 411.12.

Angajaţii Grupului de Acţiune Locală au prezentat măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală pentru care cei interesaţi pot depune proiecte, precum şi o situaţie centralizatoare a proiectelor deja contractate şi plătite.

INFORMARE

In perioada 30.10.2013-03.11.2013 s-a organizat cursul de Manager de proiect”  in cadrul caruia  Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus  a participat cu 15 persoane,  angajati, primari ai comunelor,  precum si reprezentanti ai mediului privat si ai ONG-urilor, membre in Grupul de Actiune Locala Valea Siretului de Sus.

Obiectivele  principale ale cursului au fost:
• Scrierea cererii de finanțare;
• Domenii de interventie pe care se pot depune proiecte cu accent pe proiectele PNDR;
• Criterii de eligibilitate pentru proiect -cu exemplificari;
• Intocmirea graficului de activitati și buget;
• Cunoasterea politicilor de achizitii publice necesare derularii proiectelor;

Printre subiectele de mare interes pentru participanti au fost si: introducerea noului cadru de implementare a fondurilor europene pentru perioada 2014 – 2020, noua politica agricola comuna a Uniunii Europene si  analiza programului LEADER in Romania- parti pozitive si parti negative. In urma acestor discutii , avand in vedere participarea d-lor primari ai comunelor din teritoriul GAL , s-au conturat anumite idei de proiecte, si  au fost consultati pentru a da noua o viziune planului de dezvoltare locala, idei 1care vor fi inserate in documentele premergatoare scrierii unei noi strategii de dezvoltare locala pentru perioada 2014-2020.

Participantii au fost implicati activ in dezbaterea tematicii propuse si exercitiile de lucru, care au avut ca scop familiarizarea liderilor locali din teritoriu cu tehnicile participative si aplicarea acestora in activitatile cu comunitatile locale din GAL Valea Siretului de Sus. Toate aceste obiective au fost atinse in partea teoretica, accentul punandu-se pe exemplificari,  lucrul practic in echipe si discutiile libere intre participanti.

Dupa finalizarea cursului toti cursantii   au sustinut examenul teoretic si practic  in fata unei comisii ANC examen care s-a finalizat cu obtinerea certificatului de perfectionare ANC pentru Manager de proiect cod COR 242101.

Ca urmare a desfasurarii cursului putem spune ca sesiunea a decurs in limitele garficului si si-a atins obiectivele de informare a participantilor despre managementul proiectelor cu finantare europeana  cu impact asupra comunitatilor din G.A.L..

 

CONVOCATOR SEDINTA AGA – 10 octombrie 2013

Convocator sedinta AGA octombrie 2013

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus

are cele mai multe proiecte contractate 

                Cu ocazia Formului Agricol şi a Târgului AGRALIM, Ediţia a VII-a, desfăşurat la Iaşi, Centrul Providenţa în perioada 26-29 septembrie 2013, Grupul de Acţiune Locală GAL Valea Siretului de Sus a fost invitată să participe ca şi speaker în cadrul sesiunii interactive “Dezvoltarea comunităţilor rurale prin investiţii realizate cu fonduri europene nerambursabile atrase prin GAL-uri”.

                Preşedintele Asociaţiei, Stefal Aurel, a prezentat proiectele de succes atrase prin toate măsurile lansate în cadrul Asociaţiei, în special pe Măsura 413.12  “Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”, prin proiectele ce au fost depuse şi aprobate la contractare, precum:

Proiecte selectate:  5 proiecte

–  3 proiecte în domeniul serviciilor în agricultura

–  1 proiect servicii vulcanizare şi reparaţii auto

–  1 proiect achiziţie utilaje şi echipamente pentru fabricarea brichetelor

Suma alocată: 300.000 euro

Suma solicitată: 279.249 euro

Un număr de alte cinci GAL-uri au prezentat proiectele de succes implementate sau în curs de aprobare în cadrul teritoriului care îl reprezintă.

La finalul sesiunii, reprezentantul APDRP Bucureşti, a subliniat importanţa îndeplinirii strategiei de dezvoltare locală a fiecărui GAL şi a prezentat în continuare situaţia statistică a gradului de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locală la nivelul celor 81 de GAL-uri aprobate în cadrul primei sesiuni, anul 2011.

Astfel, din statisticile prezentate s-a desprins că Asociaţia noastră se află printre primele GAL-uri la nivel naţional care şi-au implementat cu succes strategia de dezvoltare locală în prima etapă de derulare a contractului de finanţare: GAL Valea Siretului de Sus se află pe locul I, la nivel national, la numărul de Contracte semnate (62 proiecte) şi pe locul al II-lea, la nivel naţional, la numărul de Cereri de finanţare conforme (79 proiecte).

S-a subliniat, de asemenea, importanţa activităţii din GAL-uri pentru absorbţia de fonduri europene în această etapă.

La eveniment au participat reprezentanţi ai tuturor Gal-urilor din ţară, fermieri, firme din domeniul agricol, reprezentanţi ai Universităţii de Stiinte Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” şi reprezentanţi ai instituţiilor ce coordonează Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală PNDR: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale MADR, Comisia de Agricultură, Silvicultură, Industrie alimentară şi Servicii specifice din Camera Deputaţilor, Autoritatea de Management AM PNDR, APDRP, APIA.

Agenda întregului eveniment şi al târgului AGRALIM este disponibilă pe www.expoagralim.ro.

 

Extras din statistica APDRP:

Nr. crt.

GAL

Număr Cereri Finanțare conforme
1 GAL Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria 99
2 Grupul de Acţiune Locală Valea Siretului de Sus 79
3 Microregiunea Ţara Hategului – Ţinutul Pădurenilor 66
4 Asociaţia Leader CSIK 66
5 Grupul de Acţiune Locală „Vrancea de Sud Est” 64
6 Grupul de Acţiune Locală Valea Someşului 63
7 Asociatia Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui 55
8 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ,,Dunărea de Jos” subregiunea Borduşani-Giurgeni 47
9 Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Crişurilor Alb şi Negru 45
10 Grupul de Acţiune Locală Mara Natur 45
11 Grupul de Acţiune Locală Moldo-Prut 45
12 Asociația Țara Secașelor Alba Sibiu 44
13 Grupul de Acţiune Locală Drumul Vinului 43
14 Grupul de Acţiune Locală Timiş Torontal Bârzava 40
15 Asociatia LEADER Valea Nirajului 37
16 Grupul de Actiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord 37
17 Grupul de Acţiune Locală Valea Prutului 37
18 GAL Microregiunea Hârtibaciu 35
19 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală pentru dezvoltarea regiunii Giurgeu G10 34
20 GAL Someş Transilvan 30

 

Nr. crt.

GAL

Număr Cereri Finanțare eligibile
1 Grupul de Acţiune Locală Valea Siretului de Sus 62
2 Grupul de Acţiune Locală „Vrancea de Sud Est” 60
3 GAL Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria 56
4 Grupul de Acţiune Locală Valea Someşului 56
5 Asociatia Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui 43
6 Microregiunea Ţara Hategului – Ţinutul Pădurenilor 40
7 Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Crişurilor Alb şi Negru 40
8 Grupul de Acţiune Locală Drumul Vinului 40
9 Grupul de Acţiune Locală Moldo-Prut 38
10 Grupul de Acţiune Locală Mara Natur 35
11 Asociaţia Leader CSIK 27
12 GAL Microregiunea Hârtibaciu 25
13 Grupul de Actiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord 23
14 Asociația Țara Secașelor Alba Sibiu 21
15 Grupul de Acţiune Locală Valea Prutului 21
16 Grupul de Acțiune Locală Valea Superioara a Crişului Alb 21
17 Asociaţia  Dezvoltare Zonală Tecuci 20
18 Grupul de Acţiune Locală Ecoul Câmpiei Buzăului 20
19 Asociatia LEADER Valea Nirajului 19
20 Grupul de Acţiune Locală „Siretul Verde” 19

 

Nr. crt.

GAL

Număr Contracte semnate
1 Grupul de Acţiune Locală Valea Siretului de Sus 62
2 Grupul de Acţiune Locală Valea Someşului 55
3 Grupul de Acţiune Locală „Vrancea de Sud Est” 53
4 Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Crişurilor Alb şi Negru 40
5 GAL Bihor de pe lângă frontiera cu Ungaria 39
6 Microregiunea Ţara Hategului – Ţinutul Pădurenilor 39
7 Grupul de Acţiune Locală Drumul Vinului 39
8 Asociatia Grupul de Acţiune Locală Podu Înalt Vaslui 35
9 Grupul de Acţiune Locală Mara Natur 34
10 Grupul de Acţiune Locală Moldo-Prut 27
11 Asociatia LEADER Valea Nirajului 20
12 Asociaţia  Dezvoltare Zonală Tecuci 19
13 Asociaţia Târnava Mică-Balauseri-Sarateni 17
14 Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Podişul Mediaşului 15
15 Grupul de Actiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord 14
16 Grupul de Acţiune Locală Valea Prutului 14
17 Grupul de Acțiune Locală Valea Superioara a Crişului Alb 14
18 Asociaţia Microregiunea Ţara Făgetului 14
19 Asociaţia Leader CSIK 13
20 GAL Microregiunea Hârtibaciu 13

[nggallery id=21]

Targul mesterilor populari

Duminica, 8 septembrie 2013, a avut loc cea de-a XXXIX – a editie a Festivalului „Serbarile Padurii” – Vorona.

In cadrul acestui eveniment, Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus a organizat o expozitie de arta populara la care au participat atat mesteri populari din teritoriul GAL, cat si din alte localitati.

Targul a fost admirat de miile de oameni prezenti la eveniment si s-a finalizat cu acordarea de diplome de participare pentru toti mesterii populari.

De asemenea, au fost prezenti si producatori din teritoriul GAL care si-au prezentat o parte din recolta anului 2013.

Galerie Foto
[nggallery id=26]

Targ expozitional

Marti, 3 septembrie 2013, in piata comunala Vorona, a avut loc EXPO – ZOO 2013, Editia a VIII – a, expozitie de animale si pasari a micilor fermieri din Vorona, organizata de Primarie in colaborare cu  Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus si Cooperativa Agricola “Cornatelul din Deal”:

–          vizitarea expozitiei,

–          concursuri intre fermieri

–          premierea animalelor

–          degustari de produse traditionale

–          muzica populara cu Fanfara Vorona

Ora 11:30 – Sala Caminului Cultural Vorona

Microsimpozion: “Oportunitati de modernizare a fermelor de crestere a animalelor din zona Vorona oferite de Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus ”

Au participat crescatori de animale, specialisti de la institutii judetene, reprezentanti ai administratiei locale si judetene.

Galerie Foto
[nggallery id=19]

INVITATIE

Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus va invita sa participati la manifestarile ce vor avea loc in comuna Vorona, prilejuite de cea de-a XXXIX – a editie a “Serbarilor Padurii”.

Aceste evenimente se vor desfasura in perioada 2 – 9 septembrie 2013, perioada intitulata “Saptamana culturii la Vorona”.

Extras din programul saptamanii:

Marti, 03.09.2013 – Piata comunala Vorona

Ora 8:00 – EXPO – ZOO 2013, Editia a VIII – a, expozitie de animale si pasari a micilor fermieri din Vorona, organizata de Primarie in colaborare cu  Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus si Cooperativa Agricola “Cornatelul din Deal”:

–          vizitarea expozitiei,

–          concursuri intre fermieri

–          premierea animalelor

–          degustari de produse traditionale

–          muzica populara cu Fanfara Vorona

Ora 11:30 – Sala Caminului Cultural Vorona

Microsimpozion: “Oportunitati de modernizare a fermelor de crestere a animalelor din zona Vorona oferite de Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus ”

Participa crescatori de animale, specialisti de la institutii judetene, reprezentanti ai administratiei locale si judetene

Duminica 08.09.2013 – Manastirea Vorona

Orele 8:00 -12:00 – in incinta Manastirii

–          Sfanta Liturghie de Hram, oficiata de un sobor de preoti in frunte cu un inalt ierarh al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei

Orele 12:30 – 19:30 – Poiana Manastirii Vorona

– Spectacol folcloric “La Hram”, in cadrul celei de-a XXXIX – editii a Festivalului folcloric interjudetean “Serbarile Padurii”;

Participa formatii si grupuri folclorice de amatori si profesionisti din Vorona, Botosani, Suceava Republica Moldova si Serbia.

Ora 14:00 – Vizitarea expozitiilor de arta populara ale mesterilor populari, participanti la Targul mesterilor populari; acordarea de diplome de participare in colaborare cu Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus

Ora 15:00 – Degustari de produse gastronomice traditionale pregatite de membrii A.N.T.R.E.C Vorona

Ora 16:00 – Colocviu

Ora 18.00 – Hora populara pentru participanti

 

INFORMARE

Stadiul implementarii Strategiei de Dezvoltare Locala

La nivelul Asociatiei Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus a fost inregistrat un numar de 91 proiecte conforme, dintre care 78 de proiecte au fost declarate eligibile. Proiectele selectate si depuse la OJPDRP Botosani si OJPDRP Suceava sunt in numar de 73, valoarea acestora fiind de 1.198.294 euro.

In urma evaluarii, numarul proiectelor declarate eligibile la APDRP este de 62, restul fiind in evaluare.

Numarul contractelor semnate de APDRP este de 59 ( 1 proiect – Masura 112 si 58 proiecte – Masura 141), valoarea contractelor incheiate fiind de 475.000 euro.

Urmeaza la contractare un numar de 3 proiecte pe Masura 112, evaluarea fiind la final, iar proiectele declarate eligibile.

Au fost efectuate plati atat pe Masura 141, cat si pe Masura 112, astfel:

–          50 proiecte/Masura 141 – 1500 euro/proiect (Transa I)

–          1 proiect/Masura 112 – 24.000 euro/proiect (Transa I)

Pe comune, situatia se prezinta astfel:

Baluseni – M 141 – 1 proiect

Corni – M 141 – 7 proiecte

Cosula – M 141 – 1 proiect

M 112 – 1 proiect

Cristesti – M 141 – 2 proiecte

M 112 – 2 proiecte

Curtesti – M 141 – 7 proiecte

M 312 – 2 proiecte

M 313 – 1 proiect

Liteni – M 141 – 2 proiecte

Tudora – M 141 – 15 proiecte

M 312 – 1 proiect

Vladeni – M 141 – 13 proiecte

Vorona – M 141 – 10 proiecte

M 112 – 1 proiect

M 312 – 2 proiecte

Pentru urmatoarea perioada, pana la finele anului 2013, vor mai fi lansate urmatoarele sesiuni:

–          Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri

–          Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole

–          Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere

–          Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

–          Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice.

 

Data publicarii: 23 august 2013

 

Nr. 749/14.08.2013

ANUNŢ ANGAJARE 

      Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus, cu sediul în comuna Vorona, judeţul Botoşani, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

POST VACANT: EXPERT ECONOMIC

Locuri disponibile: 1

Norma de lucru – norma partiala 4 ore/zi

CERINȚELE POSTULUI:

1. Pregătire:

–  studii superioare economice de lunga durata,

– experienta practica de minim trei ani in coordonarea activitatilor economice,

– cunoasterea in detaliu a pachetului Office (Word, Excel), navigare Internet si a unui

program contabil,

– specializari in domeniul managementului,

– experienta in domeniul fondurilor europene constituie avantaj.

2. Calități, aptitudini și abilități:

– spirit analitic si organizatoric

– spirit intreprinzator,

– spirit creativ inovator,

– seriozitate si corectitudine in tratarea problemelor,

– viteza de reactie.

Persoanele interesate pot depune CV-ul însoţit de scrisoarea de intenţie la adresa de e-mail valeasiretuluidesus@gmail.com  pâna la data de  20 august 2013.

Mai multe detalii pot fi obţinute la numărul de telefon: 0231/ 588.743, de luni până vineri între orele 09:00-16.00.                                   

 

                                                                                    

CONVOCATOR SEDINTA AGA – 12 iulie 2013

 Convocator sedinta AGA iulie 2013

INFORMARE

Conferinta tematica specifica apicultorilor – comuna Cosula – 24 iunie 2013 – 27 participanti

Măsura 141 privind sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă își schimbă forma în noul PNDR

        Măsura 141 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), privind sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă, nu se va regăsi în această formulă în viitorul PNDR şi nici nu va beneficia de realocări de fonduri pe actualul program.

Daniel Constantin, ministrul Agriculturii, a susținut că Măsura 141 nu trebuia deschisă niciodată pentru că nu a adus  vreun beneficiu, ci doar întreține o activitate mică în gospodăria familiilor. „Sunt 480 milioane de euro care au mers către această măsură şi care puteau fi folosite într-o modalitate mult mai corectă, cum ar fi, de exemplu, fermele de familie”, a spus Daniel Constantin. Întrebat ulterior, la conferinţa de presă, dacă măsura 141 va mai fi preluată în noul PNDR, ministrul a afirmat că nu sub forma în care a fost implementată până acum.

„Măsura 141 cu siguranţă nu se va mai găsi în forma în care este astăzi. Vor exista măsuri, cred eu, mult mai eficiente decât a fost măsura 141, în care acordăm cinci ani 1.500 de euro (pe an – n.r.) către gospodăriile ţărăneşti, în care, din punctul meu de vedere, nu facem decât să prelungim agonia. Trebuie să-i ajutăm pe acei oameni din gospodării să ajungă să fie fermă de familie. Din acest motiv, chiar în acest an, din fonduri europene, şi sper că va continua măsura şi după 2014, am acordat un sprijin important, de 50.000 de euro nerambursabili, pentru cei care vor să-şi dezvolte fermele de familie”, a explicat Daniel Constantin.

Ministrul Agriculturii nu vrea să aloce nici bani în plus pentru această măsură, deşi la nivelul ţării sunt depuse peste 22.000 de proiecte declarate eligibile, iar fondurile ajung pentru puţin peste 14.000.

„Către 141, cu siguranţă nu. Am spus nu din două motive: în primul rând, eu nu cred foarte tare în această măsură, nu cred că poate să aducă beneficii importante şi mai degrabă aş duce banii către fermele de familie; pe de altă parte, suntem pe ultimele luni ale perioadei 2007-2013, în care trebuie să concentrăm banii pe care îi mai avem la dispoziţie pe măsurile cu adevărat importante. Sistemul de irigaţii a beneficiat de o creştere importantă, sistemul de creare de depozite de colectare legume-fructe, fermele de producţie la fel şi iată acum fermele de familie”, a declarat Daniel Constantin.

 

Sursa: www.recolta.eu

COMUNICAT

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus, Judeţul Botoşani, anunţă desfăşurarea Conferinţei tematice  “Creşterea albinelor”, ce se va desfăşura luni, 24 iunie 2013, începând cu ora 1230 la Primaria comunei Coşula, judeţul Botoşani.

Rolul acestei conferinţe este de a-i informa pe apicultorii din teritoriul GAL – Valea Siretului de Sus despre cele mai importante etape din producţia apicolă şi luării unor măsuri de auto-control pe filiera de producţie şi până la desfacere pentru a răspunde noilor condiţii privind calitatea produselor apicole impuse de legislaţia naţională şi europeană.

Pentru că informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus realizează periodic acţiuni şi activităţi de animare- promovare-informare menite să asigure promovarea Axei LEADER şi a posibilităţilor de finanţare, buna funcţionare a GAL şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul Planului de Dezvoltare Locală.

 

COMUNICAT

Workshop-ul pentru grupul de lucru specializat în domeniul cresterii ovinelor  – comuna Tudora, judetul Botosani – 30 mai 2013

COMUNICAT

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus, Judeţul Botoşani, anunţă desfăşurarea Workshop-ului pentru grupurile de lucru specializate în domeniul cresterii ovinelor cu tema “Managementul creşterii ovinelor”, ce se va desfăşura joi, 30 mai 2013, începând cu ora 10 la Şcoala cu clasele I – VIII  Tiberiu Crudu, Sala “Centru de documentare şi informare”, în centrul comunei Tudora, judeţul Botoşani.

Rolul acestei conferinţe este de a dezvolta cunoştinţele, competenţele şi de a ridica nivelul de pregătire al fermierilor în ceea ce priveşte creşterea ovinelor din teritoriul GAL – Valea Siretului de Sus, precum şi schimbul de cunoştinţe referitor la piaţa de desfacere a produselor animaliere. Întâlnirea cu caracter public se adresează, în primul rând, crescătorilor de ovine, situaţi în cadrul teritoriului GAL Valea Siretului de Sus, ce doresc să îşi dezvolte şi să îşi perfecţioneze competenţe în activităţi specifice managementului creşterii ovinelor.

Pentru că informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus realizează periodic acţiuni şi activităţi de animare- promovare-informare menite să asigure promovarea Axei LEADER şi a posibilităţilor de finanţare, buna funcţionare a GAL şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul Planului de Dezvoltare Locală.

Pentru mai multe detalii despre activităţile Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus, ne puteţi contacta la telefon/fax: 0231/588743, e-mail: valeasiretuluidesus@gmail.com, office@valeasiretuluidesus.ro.

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 22 mai 2013, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Daniel Constantin a avut la sediul MADR o întâlnire de lucru cu reprezentanţii Grupurilor de Acţiune Locală (GAL). La dezbateri au participat secretarul de stat Achim Irimescu, directorul general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, George Turtoi, directorul general al Autorităţii de Management pentru PNDR, Mihai Herciu şi directorul general adjunct Valentin Toma.

Discuţiile au avut drept punct de plecare principalele probleme cu care se confruntă cele 163 de GAL-uri selectate pentru finanţare de către AM-PNDR pe parcursul implementării planurilor de dezvoltare locală, AXA IV Leader, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR). În cadrul întâlnirii au fost dezbătute subiecte atât de natură tehnică cât şi financiară, în scopul identificării celor mai rapide soluţii pentru a se evita dezangajarea sumelor alocate GAL-urilor prin PNDR, în actuala perioadă de finanţare 2007-2013.

Din analiza principalelor probleme cu care se confruntă GAL-urile din România, pe parcursul implementării planurilor de dezvoltare locală, a reieşit faptul că pentru optimizarea activităţii este necesar ca în următoarea perioadă de timp toţi actorii implicaţi să întreprindă, acolo unde se impune, o serie de modificări de natură legislativă sau procedurală. Toate acestea vor fi susţinute printr-o responsabilizare şi o evaluare individuală la nivelul activităţii şi problemelor sesizate în fiecare GAL.

Concluziile desprinse în urma şedinţei de astăzi vizează posibilitatea soluţionării următoarelor solicitări ale GAL-urilor :

– modificarea HG 224/2008 astfel încât GAL –urile să poate depune mai multe proiecte de cooperare,

– iniţierea unei Ordonanţe de Urgenţă în scopul facilitării accesului beneficiarilor privaţi ai măsurilor 121 Modernizarea exploataţiilor agricole, 123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole forestiere; 312 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi; 313 Încurajarea activităţilor turistice, precum şi beneficiarilor acestor măsuri finanţaţi în condiţiile şi din alocarea axei LEADER, din PNDR, la avansurile prevăzute în contractele de finanţare nerambursabilă încheiate cu APDRP, prin emiterea scrisorilor de garanţie bancară necesare acestor beneficiari de către fondurile de garantare

– Flexibilizarea plăţilor reprezentând cheltuielile de funcţionare în funcţie de activitatea fiecărui GAL

– Flexibilizare în ceea ce priveşte valoarea proiectelor, după lansarea unui apel de selecţie, sens în care se vor putea depune proiecte cu o valoare de maximum 200.000 euro, aşa cum are fiecare GAL prevăzut în strategie

– Accelerarea analizei proiectelor depuse de către GAL-uri

Sursa: www.madr.ro

2% pentru sprijinirea activitatii GAL Valea Siretului de Sus

Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus adreseaza rugamintea celor care nu au depus Declaratia 230 privind redirectionarea a 2% din impozitul pe venitul platit (care ar ajunge, altfel, la bugetul de stat), sa completeze acest formular cu datele Asociatiei noastre.

Mentionam ca redirectionarea este gratuita, adica nu duce la nicio cheltuiala suplimentara pentru persoanele care completeaza formularul.

Formularul este optional, poate fi completat de orice persoana fizica care obtine venituri din salarii si asimilate acestora si poate fi descarcat, atat format blank, cat si ca model.

Va multumim pentru sprijinul acordat!

 Declaratia 230
Declaratia 230 – Model

Bani europeni pentru cei care dau pământul în arendă

Cei care nu luau agricultura în serios și vânau doar subvențiile, precum și cei aflați în pragul pensionării vor avea șansa să primească bani buni prin intermediul viitorului Program de Dezvoltare Rurală. Asta însă dacă vor arenda terenurile fermierilor activi. Sunt vizați aici și proprietarii de suprafețe agricole care locuiesc la oraș.

Concret, pe lângă schema simplificată de 500 sau 700 de euro, orășenii proprietari de teren la țară sau cei doar se jucau până acum de-a agricultura pentru încasarea subvenției, fie cei aflați în pragul pensionării, vor primi în plus 20% peste această sumă (cât se va stabili la nivel național), cu condiția ca terenul respectiv să fie cedat fermierilor activi, cu titlu de arendă sau vânzare.

„Dacă printre acei […] proprietari de ferme mici (de la 1,5 ha sau de la două la cinci hectare) sunt persoane în vârstă care locuiesc la țară sau cetățeni care locuiesc la oraș dar au teren la țară și, până acum, luau această subvenție fără să lucreze terenul (mai făceau și ei acolo o coasă ca să poată să justifice acea subvenție dar nu era terenul productiv) […], prin programul de dezvoltare rurală, persoana respectivă e licitată să cedeze terenul respectiv prin vânzare sau prin arendare unui agricultor activ care chiar lucrează terenul respectiv. Ca să incităm lucrul acesta – (proprietarul – n.r.) să nu țină terenul respectiv doar pentru că primea acea subvenție de 700 de euro sau 500 de euro pe fermă, va putea primi 500 sau 700 de euro, cât se va stabili la nivel național ca plată simplificată pe fermă, plus încă 20% prin Programul de Dezvoltare Rurală, în fiecare an, până la sfârșitul acestuia, cu condiția ca acel teren să fie cedat unui fermier activ, unui agricultor activ care preia și lucrează terenul respectiv”, a afirmat Dacian Cioloș.

Potrivit spuselor lui Daniel Constantin, măsura are ca țintă principală contracararea potențialelor efecte negative ale liberalizării pieței funciare din 2014. Șeful de la Agricultură are în vedere în acest caz stimularea arendării terenurilor și nu vânzarea acestora.

„Această măsură de acordare a unei prime din fondul de dezvoltare rurală, pentru cedarea sau arendarea fondurilor agricole, este una care se aplică tuturor statelor membre. Pentru România însă, dorim să punem accentul – având în vedere și liberalizarea pieței funciare de la 2014 – pe arendarea terenurilor și nu pe vânzarea acestora. Cred că acesta este un instrument suplimentar pe lângă cele pe care le-am enunțat deja, de garantare a creditelor pentru beneficiarii care vor să cumpere terenuri agricole, unul care să stimuleze proprietarii din România să pună în valoare mult mai bine decât până acum terenurile arabile pe care le avem și, în loc să vândă aceste terenuri, să le arendeze fie către cetățeni străini, dar mai ales către cetățeni români care lucrează terenul respectiv”, a conchis Daniel Constantin.

Sursa: www.recolta.eu

 

Sute de mii de fermieri trebuie să se asocieze ca să nu-și piardă subvențiile

          Agricultorii care au exploatații de un hectar și cele împărțite pe mai multe loturi mici vor pierde subvenția pentru că Guvernul va crește plafonul de eligibilitate la 1,5 hectare, respectiv 0,5 hectare pe lot, dacă sunt separate. Fermierii ar putea evita pierderea subvențiilor dacă s-ar asocia. 

Achim Irimescu, secretar de stat în cadrul Ministerul Agriculturii a susținut că ar fi ideal ca plafonul minim să fie de cinci hectare, ca în Suedia, dar că 1,5 hectare este un nivel mai apropiat de realitățile de la noi. În plus, oficialul a precizat că fermierii mai trebuie și obligați să se asocieze, iar această măsură cu suprafața minimă este un instrument util.

„În urma unor analize serioase am ajuns la concluzia că va trebui să mărim plafonul minim de la un hectar la 1,5 hectare la suprafețele eligibile, respectiv de la 0,3 la 0,5 hectare/lot, dacă sunt separate pe loturi. Este adevarat că 200.000 de fermieri vor pierde subvenția din cauza măsurii cu hectarul și 400.000 vor ieși din sistemul de plăți în urma creșterii lotului minim, dar altfel nu putem să-i obligam pe micii fermieri să se asocieze. Va fi un an în care vor pierde subvenția, apoi se vor asocia și astfel vor deveni din nou eligibili“, a explicat  secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, în sesiunea de deschidere a „Zilelor Agriculturii Românești“.

Sursa: www.recolta.eu

COMUNICAT

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus, Judeţul Botoşani, anunţă desfăşurarea Conferinţei tematice specifice fermierilor cu tema “Managementul creşterii ovinelor”, ce a avut loc marţi, 23 aprilie 2013, începând cu ora 1230 la Şcoala cu clasele I – VIII Octav Băncilă, Sala “Centru de documentare şi informare”, în centrul comunei Corni, judeţul Botoşani.

Rolul acestei conferinţe este de a dezvolta cunoştinţele, competenţele şi de a ridica nivelul de pregătire al fermierilor în ceea ce priveşte creşterea ovinelor din teritoriul GAL – Valea Siretului de Sus. Întâlnirea cu caracter public s-a adresat, în primul rând, crescătorilor de ovine, situaţi în cadrul teritoriului GAL Valea Siretului de Sus, ce doresc să îşi dezvolte şi să îşi perfecţioneze competenţe în activităţi specifice managementului creşterii ovinelor.

Pentru că informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus realizează periodic acţiuni şi activităţi de animare- promovare-informare menite să asigure promovarea Axei LEADER şi a posibilităţilor de finanţare, buna funcţionare a GAL şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul Planului de Dezvoltare Locală.

 

Prezenta activitate se va organiza în cadrul proiectului Plan de Dezvoltare Locală finanţat în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa IV- LEADER, Măsura 431, Sub-măsura 431.2-Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului.

 

Informare

 

In perioada 25-28 aprilie, la Cluj-Napoca va avea loc Targul International de Agricultura – Agraria 2013.

Sunteti in cautarea unui utilaj agricol?

Acum, pe www.AgroUtilaje.ro puteti solicita oferte de la furnizorii de utilaje agricole prezenti la acest eveniment.

Completati cererea de oferta si AgroUtilaje o va transmite furnizorilor prezenti la targ.

Simplu, gratuit, eficient si… in avantajul Dvs.!

[nggallery id=24]

INFORMARE

În urma sesiunilor de depunere proiecte deschise în perioada iulie 2012 – aprilie 2013, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus pune la dispoziţie celor interesaţi situaţia cu numărul de proiecte pentru fiecare Măsură cuprinsă în strategia de dezvoltare locală:

Situatie centralizatoare Proiecte/Masuri

COMUNICAT

 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus, Judeţul Botoşani, anunţă desfăşurarea Conferinţei tematice specifice fermierilor cu tema “Managementul creşterii ovinelor”, ce se va desfăşura marţi, 23 aprilie 2013, începând cu ora 1230 la Şcoala cu clasele I – VIII Octav Băncilă, Sala “Centru de documentare şi informare”, în centrul comunei Corni, judeţul Botoşani.

Rolul acestei conferinţe este de a dezvolta cunoştinţele, competenţele şi de a ridica nivelul de pregătire al fermierilor în ceea ce priveşte creşterea ovinelor din teritoriul GAL – Valea Siretului de Sus. Întâlnirea cu caracter public se adresează, în primul rând, crescătorilor de ovine, situaţi în cadrul teritoriului GAL Valea Siretului de Sus, ce doresc să îşi dezvolte şi să îşi perfecţioneze competenţe în activităţi specifice managementului creşterii ovinelor.

Pentru că informarea şi comunicarea reprezintă elemente esenţiale, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus realizează periodic acţiuni şi activităţi de animare- promovare-informare menite să asigure promovarea Axei LEADER şi a posibilităţilor de finanţare, buna funcţionare a GAL şi implementarea tuturor acţiunilor din cadrul Planului de Dezvoltare Locală.

 

 

Vezi cum arată PNDR 2014 – 2020.

Modificări importante pentru fermieri

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 este mai flexibil, mai consistent și mult mai targetat pe anumite domenii, potrivit celor care sunt în comitetul consultativ al programului.

 

Aceștia au susținut că principalele măsuri care se vor regăsi în noul Program Național de Dezvoltare Rurală  vor viza în special infrastructura rurală şi investiţiile în ferme şi în industria alimentară. “Așa cum este gândit acum  Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 pot spune că este mult mai flexibil și mai consistent chiar dacă unele voci sunt pro sau contra. Mă refer aici la fermele mijlocii și mari deoarece acolo sunt presiunile bugetare cele mai mari. Așa cum am precizat – de la valoarea de un million de euro grant – discutăm de o medie de 600.000 de euro însă sunt planuri și inginerii financiare în care măsurile pot fi comasate sau combinate asfel chiar și pentru cei de la nivel mediu spre mare să fie ajutoare substanțiale și în noua grilă de programare 2014 – 2020. Referitor la fermele mici, de semi – subzistență  discutăm de o creștere exponențială foarte mare și extreme de importantă. Vedem că se preocupă foarte mulți jucători și pe politica de micro-creditare. Discutăm de un ajutor de 100 la sută grant, de 15.000 de euro în 4 ani. Aici trebuie cu adevărat susținut din punct de vedere antreprenorial”, a declarat Otilia Manta, președintele Grupului Român pentru Investiții și Consultanță.

Aceasta a adăugat că fermierul trebuie pregătit pentru această nouă grilă de absorbție.  Se poate face asta cu banii rămași până în decembrie, cei 80 de milioane, fonduri pentru formare profesională, fonduri destinate pentru măsurile 141, 112 și antreprenoriatul. “Exact așa cum și astăzi se discută despre educația la nivelul fermierilor, că unii fac bine iar alții  mai puțin bine,  de aici trebuie pornit, de la zona de educație. Și acest lucru nu este o nouătate.  Și Polonia ca țară de success și Irlanda ca țară care a reușit din plin sunt două modele diferite. Unul centralizat mă refer la Irlanda și celălalt descentralizat, Polonia. Noi ar trebui să luăm acele bune practice și să le adaptăm  modelului nostru românesc ca noua absorbție 2014 – 2020 să fie  mult mai mare și mai consistentă decât ceea ce s-a întâmplat în 2007 – 2013”, a mai spus Otilia Manta.

Modificare importantă pentru fermieri în PNDR

O modificare importantă pe care ar putea să o conțină PNDR se referă la amendarea Programului prin modificarea capitolului 5.2.7 – Introducerea unu sistem de subvenționare a dobânzii cu finanțare din PNDR. Schema de subvenționare a dobânzilor va fi gestionată de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și va fi aplicabilă beneficiarilor măsurilor 121, 123, 312 și 313 care au/încheie contracte de finanțare cu APDRP și care optează pentru obținerea unui credit cu dobândă subvenționată în condițiile prevăzute în prezenta secțiune.

Un exemplu concret: la un credit în valoare de 10.000 lei, la care banca aplică o dobândă , de ex. 12 la sută, adică 1.200 lei pe an, beneficiarul va plăti o dobândă doar de 5,25 la sută adică 525 lei pe an, iar Ministerul Agriculturii va plăti din fonduri europene, diferența de 675 lei pe an, pentru toată perioada de finanțare.

APDRP va aplica un sistem de capitalizare a ratelor anuale reprezentând subvenția la dobândă aferentă creditului aprobat de bancă și virarea a acestora de către instituția financiară astfel: APDRP plătește integral dobânda aferentă primului an din perioada creditului la nivelul dobânzii percepute de bancă, cu încadrarea în valoarea totală a subvenției. Agenția plătește băncii în al doilea an, valoarea dobânzii lunare calculată la nivelul dobânzii percepute de bancă, cu încadrarea în valoarea totală a subvenției. Începând cu al treilea an, diferența rămasă de plătit din subvenția de dobândă se virează băncii lunar proporțional cu perioada rămasă de rambursat până la sfârșitul anului 2015 pe măsură ce beneficiarul achită băncii dobânda ce cade în sarcina sa. Contravaloarea tranșelor lunare ex-ante și rămase de plată după data de 31 decembrie 2015  se capitalizează și se virează de APDRP în contul instituției bancare înainte de această dată și va fi considerată ca și cheltuială eligibilă în cadrul PNDR.

Din perspectiva fermierului, beneficiar al fondurilor europene pe măsurile mai sus menționate, procesul va decurge în modul următor: beneficiarul va prezenta la bancă contractul de finanțare nerambursabilă încheiat cu APDRP, iar aceasta îi va prezenta două variante de rambursare: una cu dobânda nesubvenționată și una cu dobânda subvenționată calculată la nivelul dobânzii de referință comunicate de CE, cu amânare la plata dobânzii de 2 ani. Modificarea PNDR conține și alte prevederi foarte importante în materie de agricultură:

– Prelungirea perioadei de acordare a garanțiilor până la sfârșitul anului 2015 (față de 2013, cât era până acum);

– Introducerea posibilității garantării din surse naționale a scrisorilor de garanție bancară emise de băncile comerciale în vederea acordării avansului pentru derularea proiectelor finanțate prin PNDR în scopul evitării unor blocaje în implementarea Programului.

Sursa: www.recolta.eu

 

 

Federatia Fermierul: Viitorul agriculturii este asocierea în cooperative

Președintele Federației Agricultorilor „Fermierul”, Ginu Toma, a susținut că trendul general pe care merge agricultura mondială este asocierea fermierilor în cooperative iar România trebuie să se înscrie în această direcție.

În opinia președintelui Federației Agricultorilor „Fermierul”, numărul agricultorilor care se vor asocia va crește simțitor în perioada următoare. “Vom modifica legislația referitoare la asocierea producătorilor și cooperative iar dacă o să fie dorință politică fermierii se vor organiza în grupuri puternice. Am venit deja cu câteva soluții pe diferite sectoare agricole, cooperative agricole pilot susținute cu fonduri de la Guvern. Când vor vedea oamenii ce se întâmplă în ele și cum este derulată activitatea cu siguranță vor vrea să se asocieze. Este doar spre binele lor iar semnalele din țară sunt pozitive. Asocierea în cooperative este viitorul unei agriculturi sănătoase. Federația Agricultorilor „Fermierul” desfăşoară permanent întâlniri cu membri de sindicat şi cu persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă, şi şomeri, în special din mediul rural, cu scopul de a-i consilia în vederea constituirii lor ca forme asociative: grupuri de producători, cooperative, societăţi comerciale, asociaţii şi fundaţii şi diferite forme de asociere”, a spus Ginu Toma.

Președintele Federației „Fermierul” a mai precizat că s-a încercat și în trecut asocierea fermierilor însă din cauza unor decizii politice luate greșit, mulți  au renunțat la această formă de organizare. “În momentul în care producătorii s-au organizat Guvernul Boc a venit cu acel impozit pe firmă și cooperativele au fost nevoite să dea foarte mulți bani la buget. Fermierii nu au  avut sumele necesare și grupuri de producători s-au desființat”, a mai spus Ginu Toma. Potrivit acestuia, peste 80% din cooperative sunt închise la ora actuală.

Sursa: www.recolta.eu

O treime din populatie lucreaza in agricultura, potrivit INS

Institutul Naţional de Statistică a publicat, miercuri, informaţii privind ocuparea şi rata şomajului în 2012. Potrivit acestor date, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 59,5% în 2012, iar rata şomajului de 7,0%, în scădere faţă de anul precedent când a fost de 7,4%. 

În anul 2012 populaţia activă a României era de 9.964.000 persoane, din care 9.263.000 persoane ocupate şi 701.000 şomeri.

Salariaţii, în creştere faţă de anul precedent (+76.000 persoane), deţin în continuare cea mai mare pondere (67,3%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2012 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 31,5% din populaţia ocupată.

Comparativ cu anul 2011, anul trecut a crescut semnificativ numărul persoanelor care şi-au desfăşurat activitatea în agricultură, silvicultură şi pescuit, fiind înregistrate în plus aproximativ 70.000 persoane.

Distribuţia pe grupe de ocupaţii relevă faptul că lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit reprezentau 23,4% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau muncitorii calificaţi (15,6%), specialiştii în diverse domenii de activitate (13,5%) precum şi lucrătorii în domeniul serviciilor (13,1%).

Repartiţia populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale arată că 29,0% din totalul persoanelor ocupate erau concentrate în sectorul agricol, 28,6% în industrie şi construcţii, iar 42,4% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6580 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (25,6%), comerţ (18,3%) şi construcţii (10,6%).

 

Sursa: www.recolta.eu

 

 

ANUNŢ

Asociatia Gurpul de Actiune Locala (GAL ) Valea Siretului de Sus informeaza persoanele interesate si in special beneficiarii de proiecte pe Masura 411.41- Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta care au depus proiecte la GAL Valea Siretului de Sus in sesiunea iulie – august 2012 ca, in data de  27.03.2013, a fost efectuata plata primei transe in valoare de 1500 de euro/proiect.

 

 

ANUNŢ

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus, Judeţul Botoşani, anunţă că, începând cu data de 18 martie 2013, adresa oficială de e-mail este office@valeasiretuluidesus.ro.

Adresa valeasiretuluidesus@gmail.com va fi utilizată în continuare, ca adresa alternativă.

Pentru orice informaţie legată de proiectele ce pot fi depuse la GAL, ghiduri şi programarea sesiunilor, ne puteţi contacta la una dintre adresele de e-mail de mai sus sau apelând numărul de telefon/fax 0231/588.743.

COMUNICAT

 

            Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus, Judeţul Botoşani, anunţă desfăşurarea activităţii de informare/comunicare/animare pentru promovarea sesiunii a II-a de depunere proiecte, ce avut loc în data de 13 martie 2013, în comuna Vlădeni, judeţul Botoşani.

Activitatea s-a desfăşurat miercuri, 13 martie 2013, începând cu ora 13:00, în comuna Vlădeni, la care au participat un număr de 25 persoane, atât persoane fizice cât şi persoane juridice. Tematica principală a avut în vedere prezentarea proiectelor ce pot fi finanţate şi a măsurilor ce vor fi lansate în următoarea perioadă. De asemenea, au fost prezentare rezultatele primelor sesiuni de depunere proiecte, numărul celor contractate sau în curs de evaluare/contractare.

Întâlnirea cu caracter public s-a adresat populaţiei active situată în teritoriul GAL, ce doreşte să îşi dezvolte activităţile agricole sau non-agricole prin obţinerea de fonduri nerambursabile pe baza criteriilor de eligibilitate specifice fiecărei sesiuni de proiecte ce vor fi lansate şi în anul 2013.

 

Pentru mai multe detalii despre proiectele ce pot fi depuse la GAL, ghiduri şi programarea sesiunilor puteti accesa sectiunea FINANTARE sau apeland numarul 0231/588.743.

COMUNICAT

            Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus, Judeţul Botoşani, anunţă desfăşurarea Adunării Generale a Asociaţilor, ce avut loc în data de 12 martie 2013, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

 1. Analiza anului 2012 si a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi în Planul de Dezvoltare Locală, estimări şi rezultate efective.
 2. Prezentarea raportului cenzorului Asociaţiei.
 3. Prezentarea raportului preşedintelui Asociatiei.
 4. Aprobarea bilantului pentru anul 2012 si a Planului anual de achizitii pentru 2013.
 5. Prezentarea planului de actiune si a calendarului activitatilor pentru anul 2013.
 6. Discutii asupra bugetului proiectului si propuneri pentru realocari de sume intre masurile finantabile, conform planului de finantare.

Sedinţa AGA s-a desfăşurat marţi, 12 martie 2013, începând cu ora 11:00, in sala de şedinţe a Primăriei comunei Vorona, în cadrul unei întâlniri oficiale dintre membrii fondatori ai Asociaţiei. Scopul principal al acestei întâlniri a fost acela de analiză a activităţilor departamentale desfăşurate în anul 2012 şi de aprobare prin hotărâre AGA a Programului anual de achiziţii pentru anul 2013 şi a realocării de sume între măsurile finanţabile, conform Planului de finanţare.

În cadrul întâlnirii au participat membrii fondatori ai Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus, atât din mediul public cât şi din mediul privat, precum şi beneficiaride proiecte din teritoriul GAL, şedinţa având caracter public.

Cuprinzând 8 comune din Sud-Vestul Judeţului Botoşani şi un oraş din Sud-Estul Judeţului Suceava, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus este o organizaţie nonguvernamentală ce promovează parteneriatele publice-private, menite să sprijine şi să finanţeze proiecte de dezvoltare din mediul rural local. Asociatia  Grupul de Acţiune Locală  (GAL) Valea Siretului de Sus este formată din comunele Vorona, Tudora, Vlădeni, Cristeşti, Corni, Curteşti, Băluşeni, Coşula, Judeţul Botoşani şi oraşul Liteni din Judeţul Suceava. Numele grupului este legat de localizarea tuturor celor 8 comune şi a oraşului situate pe valea Siretului de Sus. Asociaţia numără 32 de membri, reprezentaţi din 23 de firme private, asociaţii, întreprinderi unice şi 9 primării şi consilii locale.

Pentru mai multe detalii despre activităţile Asociaţiei Grupului de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus puteţi accesa site-ul www.valeasiretuluidesus.ro.

Prezenta activitate a fost organizată în cadrul proiectului Plan de Dezvoltare Locală finanţat în cadrul Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală, Axa IV- LEADER, Măsura 431, Sub-măsura 431.2-Funcţionarea GAL, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului.

Specialiştii din morărit şi panificaţie

pregătesc un simpozion ştiinţific pentru luna octombrie

Asociaţia Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie din România (ASMP) şi Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din Galaţi, cu sprijinul Patronatului din Industria de Morărit şi Panificaţie (ROMPAN) şi al Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA Bucureşti), organizează în luna octombrie cea de a XXII-a ediţie a Simpozionului Asociaţiei Specialiştilor din Morărit şi Panificaţie din România cu tema „Calitate şi siguranţă în morărit şi panificaţie”.

Simpozionul se va desfăşura în perioada 3-4 octombrie 2013, la Galaţi, la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii “Dunărea de Jos” . El se adresează specialiştilor din domeniul morăritului şi panificaţiei, producătorilor, procesatorilor, cercetătorior, cadrelor didactice, partenerilor cu activitate în acest domeniu sau domenii adiacente.

În cadrul simpozionului va fi organizat un concurs de postere. Posterele vor fi realizate în format A1. Vor fi premiate cele mai bune lucrări ştiinţifice prezentate sub forma de poster. Jurizarea se va face de către membrii comitetului ştiinţific.

Companiile sunt invitate să participe la concurs

Companiile din industria de profil sunt invitate să participe la cea de-a treia ediţie a concursului ASMP intitulat „Produsul de morărit – panificaţie al anului”, care va fi organizat în cadrul simpozionului. Sunt acceptate în concurs produse de morărit – panificaţie noi, lansate pe piaţă în anul 2012.

Jurizarea se va face de către membrii comitetului ştiinţific, în baza unor criterii axate pe inovare tehnologică, calitate nutritivă şi senzorială, atribute funcţionale.

Data limită pentru înscrierea la concurs este 1 august 2013.

Sursa: www.recolta.eu

COMUNICAT

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus, Judeţul Botoşani, anunţă desfăşurarea schimbului de experienţă cu Grupul de Acţiune Locală  “Valea Baseului de Sus”, Judeţul Botoşani, ce avut loc în data de 27 februarie 2013, în vederea stabilirii modalităţilor de cooperare pentru atingerea obiectivelor şi a strategiilor de dezvoltare specifice celor două entităţi.

Cuprinzând 8 comune din Sud-Vestul Judeţului Botoşani şi un oraş din Sud-Estul Judeţului Suceava, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus este o organizaţie nonguvernamentală ce promovează parteneriatele publice-private, menite să sprijine şi să finanţeze proiecte de dezvoltare din mediul rural local. Asociatia  Grupul de Acţiune Locală  (GAL) Valea Siretului de Sus este formată din comunele Vorona, Tudora, Vlădeni, Cristeşti, Corni, Curteşti, Băluşeni, Coşula, Judeţul Botoşani şi oraşul Liteni din Judeţul Suceava. Numele grupului este legat de localizarea tuturor celor 8 comune şi a oraşului situate pe valea Siretului de Sus. Asociaţia numără 32 de membri, reprezentaţi din 23 de firme private, asociaţii, întreprinderi unice şi 9 primării şi consilii locale.

In acest sens, asociaţia anunţă desfasurarea schimbului de experienţă cu Grupul de Acţiune Locală ,,Valea Baseului de Sus”, situat tot în Judeţul Botoşani, in partea de nord-est a judetului. Schimbul de experienţă s-a desfăşurat miercuri, 27 februarie 2013, începând cu ora 14:00, la sediul Asociatiei  Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus, în cadrul unei întâlniri oficiale dintre delegaţiile celor două asociaţii. Scopul principal al acestui schimb de experienţă a fost acela de a prezenta obiectivele, direcţiile strategice şi posibilităţile de cooperare dintre cele două asociaţii. In cadrul întâlnirii au participat 6 reprezentanţi ai Asociatiei Grupul de Actiune Local (GAL)  Valea Siretului de Sus şi 9 reprezentanţi ai Asociatiei Grupul de Actiune Locala “Valea Baseului de Sus”, atât din mediul public cât şi mediul privat.

Din Asociatia Grupul de Actiune Locala “Valea Baseului de Sus” fac parte comunele  Ripiceni, Manoleasa, Mitoc, Avrameni, Hanesti, Dangeni, Vlasinesti, Draguseni, Mileanca, Havarna, precum şi oraşul Saveni din Judetul Botosani. Includerea orasului Saveni in teritoriul GAL va asigura coerenta teritoriala, masa critica necesara din punct de vedere al resurselor umane, financiare si economice Grupul de acţiune reuneşte şi câte doi agenţi economici pentru fiecare primărie implicată.

Numele  “Valea Baseului” este legat în egală măsură de cele mai numeroase  vai din cuprinsul Campiei Moldovei si au direcţie conformă cu structura geologică, monoclinală, cu înclinare generală nord-vest spre sud-est, văi numite resecvente (reconsecvente). În această categorie intră Valea Bodesei, Valea Negruţ, Valea Ghiţălăria şi Avrămeni, cu versanţi simetrici, larg deschişi, şi şesuri care se dezvoltă destul de repede.  Văile subsecvente sunt orientate perpendicular faţă de înclinarea stratelor, contribuind decisiv la formarea cuestelor. Astfel de văi sunt Valea Başeului, Valea Jijiei şi Valea Basia, pana la confluenta cu Valea La Rachite.

 

ANUNŢ ANGAJARE

  

      Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus, cu sediul în comuna Vorona, judeţul Botoşani, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

 

POST VACANT: Animator

Locuri disponibile: 3 (trei)

 

Specificaţii post: Angajaţii pe postul de “animator” vor derula activităţi de animare/ promovare/ informare/ consiliere specifice asociaţiei.

 

CERINȚELE POSTULUI:

 

1. Pregătire:

–  absolvent al unei instituţii de învăţământ superior sau cel puţin absolvent al unui liceu cu diplomă de bacalaureat (de preferat în domeniul agricol, economic)

2. Experiența profesională:

–         nu necesită experiența practică;

3. Calități, aptitudini și abilități:

–         bune calităţi de comunicare şi persuasiune

–         spirit întreprinzător

–         capabilitate de a utiliza canalele de comunicare interumană

 

 

Persoanele interesate pot depune CV-ul însoţit de scrisoarea de intenţie la adresa de e-mail valeasiretuluidesus@gmail.com  pâna la data de 24 martie 2013.

Mai multe detalii pot fi obţinute la numărul de telefon: 0231/ 588.743, de luni până vineri între orele 09:00-16:00.

ANUNŢ

PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU

MASURA 411.12 Instalarea tinerilor fermieri

MASURA 413.12 Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

 MASURA 413.13 Încurajarea activităţilor turistice

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus vă informează că sesiunea de depunere a proiectelor aferente Măsurii 411.12,  Măsurii 413.12, Măsurii 413.13  care este în desfăşurare, având ca termen de depunere a proiectelor până la data de 28.02.2013, a fost prelungită până la data de 15 martie 2013 (28.01.2013 – 15.03.2013).

Anunt

Conferinţa EST-ului

Asociatia Grupul de Acţiune Locală (GAL) Valea Siretului de Sus, Botoşani, a participat în perioada 15-17 februarie 2013, la Tg Ocna, in cadrul Conferintei organizată de Federaţia Naţională a GAL-urilor, denumită “Conferinţa EST-ului”.

In cadrul acestei conferinţe au participat toate GAL-urile autorizate pe Regiunile de Nord-Est şi Sud-Est, reprezentanţi ai OJPDRP-urilor, CRPDRP-urilor şi alţi reprezentanţi ai Serviciului LEADER şi AM-PNDR, Bucureşti, pentru a analiza stadiul implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală şi pentru oferirea de soluţii la eventualele probleme întâmpinate de GAL-uri.

Asociaţia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus a participat în cadrul acestei conferinţe cu ocazia semnării acordului de parteneriat cu Federaţia Naţională a GAL-urilor, cu scopul de a face schimburi de bune practici şi a participa activ la îmbunătăţirea procesului de implementarea atât pentru propriul Plan de Dezvoltare Locală, cât şi oferirea unui feedback celorlalte GAL-uri selectate spre finanţare.

In cadrul conferinţei au participat, ca speakeri, următoarele persoane:

1. Gelu Roşu, Expert LEADER AM-PNDR

2. Ioan Gavriluţă, Reprezentant APDRP

3. Ionel Palăr, reprezentant Parlamentul României

4. Anghel Panait, Reprezentant CRPDRP Constanţa

5. Alexandru Potor, Preşedinte FNGAL

Programul s-a derulat conform următoarei agende:

Vineri, 15 februarie – Inregistrarea participantilor, bun venit şi prezentarea structurii FNGAL si aderarea de noi membri

Sâmbătă, 16 februarie – Prezentarea statusului GAL-urilor participante

–          Evaluarea stadiului implementarii Strategiilor de Dezvoltare Locala in cadrul GAL-urilor din cele 2 regiuni

–          Evidentierea principalelor probleme intampinate in functionarea GAL si in contractarea proiectelor pe Masura 111, Masura 112, Masura 121, Masura 123, Masura 141, Masura 312, Masura 313, Masura 322, Masura 421

–          Propuneri de modificare/imbunatatire a Ghidurilor Solicitantului si a manualelor de procedura pentru solutionarea problemelor pe Masura 431.2

–          Ateliere de lucru – initierea noilor GAL-uri in implementarea strategiilor (raport intermediar, raport de progres, raport initial, raport final, cerere de plata componenta a, cerere de plata componenta b, cerere de plata T.V.A, achizitii, modificari de strategie)

–          Propuneri de modificare/imbunatatire a Ghidurilor solicitantului si a manualelor de procedura

–          Proiecte de cooperare regionala si nationala

–          Produse traditionale (concept, procedura de atestare, cadrul legislativ)

Duminică, 17 februarie – Legea parteneriatului public – privat

–          Propuneri de valorificare a expertizei si experientei unor membri GAL in folosul GAL-urilor si FNGAL

In urma acestei conferinte, s-a stabilit ca, cel putin trimestrial, sa se continue organizarea de conferinte si ateliere de lucru la nivel regional si lunar la nivel judetean. In acest sens, s-a cerut implicarea tuturor GAL-urilor in organizare alaturi de FNGAL, in functie de fiecare tip de conferinta, tematica, zona, etc.

Următoarea conferinta FNGAL este stabilita a se derula in data de 25 februarie 2013 pentru GAL-urile din Regiunea Centru. Mai multe detalii pot fi obtinute pe adresa Federatiei: www.fngal.ro/wordpress.

 

 

Fermele familiale ar putea fi sprijinite din fonduri europene pentru a se dezvolta

 

04 februarie 2013

 

In sedinta de Guvern din data de 30 ianuarie 2013 a fost prezentata o nota a ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Daniel Constantin, prin care detinatorii de ferme familiale ar putea fi sprijiniti din fonduri europene pentru a face diverse investitii. Astfel, acestia vor putea primi fonduri pentru achizitia de utilaje sau pentru constructii.

 

Ministrul Daniel Constantin va discuta in perioada urmatoare cu reprezentantii Comisiei Europene pentru a modifica Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) in scopul obtinerii acestei finantari. “Aceasta este principala modificare pe care doresc sa o fac in PNDR in 2013. As vrea sa vin cu masuri complementare pentru detinatorii de ferme familiale, care sa-i ajute pe acesti oameni sa faca investitii si sa-si desfaca productia pe care o obtin”, a precizatDaniel Constantin.

 

Ferma familiala reprezinta entitatea care desfasoara o activitate economica permisa de lege, individual sau impreuna cu familia sa pentru asigurarea autoconsumului, dar si pentru comercializarea surplusului de produse obtinute. Activitatea economica desfasurata de catre ferma familiala – permanent, ocazional sau temporar trebuie inregistrata si autorizata in conditiile legii.

 

MADR intentioneaza deschiderea unei noi sesiuni prin Masura 121 dedicata exploatatiilor de semi-subzistenta in vederea dezvoltarii activitatii agricole catre piata (proiecte intre 5.000 – 50.000 Euro). Acesti beneficiari pot fi eligibili la viitoarea schema de subventionare a dobanzii si pentru cea de actualizare a diferentei de curs valutar pentru achizitia de utilaje in cadrul Masurii 121. Se vor stabili proiecte tip, acordate cu titlu gratuit, pentru ferme destinate acestor fermieri.

 

Conferinta tematica specifica fermierilor

“Managementul cresterii bovinelor”

Vineri, 26 octombrie 2012, la sediul Consiliului Local din comuna Vorona, judetul Botosani, a avut loc Conferinta tematica specifica fermierilor “Managementul cresterii bovinelor”.

Intalnirea cu caracter public s-a adresat, in primul rand, crescatorilor de bovine, situati in cadrul GAL-ului “Valea Siretului de Sus”, ce au dorit sa isi dezvolte si sa isi perfectioneze competente in activitati specifice managementului cresterii bovinelor.

Conf. Univ. Dr. Vasile Maciuc de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi si Dr. Vasile Pachitanu, medic veterinar in comuna Tudora, s-au numarat printre invitatii nostri. Acestia au prezentat modele de bune practici din Franta, Elvetia, Germania, dar si din America.

Alaturi de noi au fost si 2 reprezentanti ai APDRP Botosani: Domnul Director Alexandru Chis si Doamna Elena Amariutei, expert in cadrul autoritatii de management pentru PNDR – compartiment dezvoltare rurala – judetean Botosani, care au prezentat importanta accesarii fondurilor disponibile pentru teritoriul GAL.

 

 

 Interviu TeleM ,,Fermieri instruiti pe bani europeni”

Click AICI !

 

 

Conferinta tematica specifica fermierilor: “Managementul cresterii bovinelor” – 2012

 Vineri, 26 octombrie 2012, la sediul Consiliului Local din comuna Vorona, judetul Botosani, va avea loc Conferinta tematica specifica fermierilor “Managementul cresterii bovinelor”.

Rolul acestei conferinţe este de a dezvolta cunostinţe si competenţe care sa ridice nivelul de pregatire al fermierilor in ceea ce priveste cresterea bovinelor din teritoriul GAL – Valea Siretului de Sus. Intalnirea cu caracter public se adreseaza, in primul rand, crescatorilor de bovine, situati in cadrul GAL-ului “Valea Siretului de Sus”, ce doresc sa isi dezvolte si sa isi perfectioneze competente in activitati specifice managementului cresterii bovinelor.

Sunt invitati sa participe experti in domeniul cresterii bovinelor, reprezentanti ai institutiilor publice, antreprenori, dar si reprezentanti ai altor GAL-uri.

Cei dornici sa participe sunt asteptati in Botosani, comuna Vorona, in data de 26 octombrie 2012, ora 11:00, sediul Consiliului Local.

Invitatie

EDITIA A VII-A A EXPOZITIEI AGROZOOTEHNICE EXPO –ZOO 2012

 

Marti, 4 septembrie 2012, in piata comunala Vorona, a avut loc a VII-a editie Expo Zoo.

 

Actiunea a debutat la ora 7, cand expozantii au inceput sa isi organizeze standurile urmand ca la ora 8 sa fie incantati de un Concert de muzica populara cu fanfara taraneasca din Vorona.

Deschiderea oficiala a expozitiei a avut loc in jurul orei 9 si a continuat cu vizitarea standurilor expozitiei si aprecierea morfo – productiva a animalelor. Voronenii doritori au avut de trecut si 2 probe speciale: concurs de muls – la vaci si proba de tractiune pentru cai. S-au acordat premii pentru castigatori, dar si pentru cele mai valoroase animale.

Crescatori de animale, specialisti in domeniu, reprezentanti ai institutiilor de profil din judet si ai administratiei locale au participat, incepand cu ora 11 in Sala mica a Caminului Cultural Vorona, la un microsimpozion cu tema “Cresterea animalelor in Romania intre traditie si cerintele integrarii europene”.

Activitatea a avut ca scop:

 • Popularizarea experientelor pozitive in domeniul cresterii animalelor ca rezultat al efortului pentru ameliorare a raselor prin insamantare articifiala si pentru modernizarea bazei materiale;
 • Popularizarea programelor de sprijinire a agriculturii in mod deosebit a cresterii animalelor;
 • Prezentarea de masini si utilaje pentru cresterea productivitatii in agricultura;
 • Prezentarea unor produse de uz veterinar si fitosanitar;
 • Prezentarea unor produse agroalimentare;
 • Motivarea crescatorilor de animale pentru angajarea la efortul de modernizare a t
  ehnologiilor agricole.

Printre voronenii prezenti la acest eveniment, s-a aflat si echipa GAL Valea Siretului de Sus, formata din Magda Bahna (expert comunicare) si Octavian Vatavu (expert gestionare proiecte).

Echipa noastra a stat de vorba cu unii din cetatenii prezenti, impartind pliante de prezentare ale GAL si pliante de prezentare cu informatii despre masurile din PNDR ce vor fi finantate de GAL,incepand cu luna decembrie.
Galerie Foto