Finantare

Asociatia Grupul de Actiune Locala (GAL) Valea Siretului de Sus este recunoscuta de catre Autoritatea de Management (AM PNDR) in urma sesiunii de selectie din data de 03.06.2011, avand Decizia de Autorizare nr. 62128/25.08.2011, persoana juridica infiintata la data de 04.08.2011, cod fiscal 27360427 cu sediul in Localitatea Vorona, comuna Vorona, Judetul Botosani, cod postal 717475, Telefon/Fax: 0231/588 743 si reprezentata prin STEFAN AUREL avand functia de PRESEDINTE.