Misiune

Având în vedere experienţa anterioară de implementare a strategiei de dezvoltare locală (prin actorii locali şi prin echipa GAL), prin noua strategie, se urmăreşte combaterea obstacolelor din calea dezvoltării, în următoarele direcţii principale:

  • Participarea membrilor comunităţii la procesul de dezvoltare rurală şi încurajarea acţiunilor inovatoare;
  • Încurajarea parteneriatelor între fermieri, crearea de grupuri de producători;
  • Promovarea tradiţiilor locale şi conservarea autenticităţii satului românesc, specific teritoriului GAL;
  • Acţiuni dedicate conservării şi păstrării mediului;
  • Acţiuni de conştientizare şi educare a populaţiei privind protecţia mediului;
  • Valorizarea resurselor turistice locale;
  • Acţiuni de promovare a produselor locale prin crearea de spaţii de comercializare;
  • Investiţii în servicii de bază (educaţie, sănătate, servicii sociale);
  • Acţiuni de diversificare a activităţilor neagricole şi de stimulare a antreprenoriatului în teritoriul GAL.