FISA M 413.13

Măsura 413.13 – Încurajarea activităţilor turistice

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectiv: Promovarea activităţilor agro-turistice practicat de micii proprietari din zonele rurale/gospodăriile rurale, ca activitate secundară, implicând in mod activ femeia.

Prin lansarea acestei masuri se urmărește dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie la cresterea numărului de locuri de muncă si a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivității teritoriului GAL prin valorificarea resurselor identificate în analiza teritoriului și în strategia de dezvoltarea a acestuia.

De asemenea se va urmări crearea si menținerea locurilor de muncă prin activități de turism, în special pentru tineri si femei, cresterea valorii adăugate în activități de turism, crearea, îmbunătăţirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice, cresterea numărului de turisti si a duratei vizitelor. Accentul major se va pune pe dezvoltarea turismului religios cu potențial ridicat în zonă și agro-turismul ecologic.

Conform strategiei de dezvoltare a teritoriului, prioritatea 6, se va urmări cresterea si îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scară mică, dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistică, crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic.

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Sprijinul prin acesta măsură vizează investiții în spațiul rural:

–          Investiții în infrastructura de primire turistică;

–          Investiții în activități recreaționale;

–          Investiții în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.;

–          Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.

Beneficiari :

Tipuri de beneficiari :

Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) : Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei în vigoare, Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară

Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): Microintreprinderile, persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) – care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microintreprindere, ONGuri care desfăşoară activitate in domeniul turismului.

Evaluarea numărului:                  4

Precizări privind acţiunile eligibile :

* Acţiuni imateriale :

Tip de acţiuni eligibile:

* Acţiuni materiale :

Tip de acţiuni eligibile:

Pentru investiții în infrastructura de primire turistică:

–          Construcția, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-întreprindere) având până la 15 camere;

–          Pentru investiţii în structuri de primire turistice altele decât cele de agro-turism, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 3 margarete/stele;

–          Pentru investiţiile în agro-turism structura de primire turistică, nivelul de confort si calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie să atingă standardul de calitate de minimum 1 margaretă;

–          În cazul zonelor deja dezvoltate din punct de vedere turistic, este permisă doar modernizarea si extinderea structurilor de primire turistice;

–          De asemenea, vor fi susținute investițiile de racordare la utilitățile publice, achiziționarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decât bio-combustibii, ca parte componentă a proiectelor.

Pentru Investiții în activități recreaționale:

–          Investiţii private în infrastructura turistică de agrement independentă sau dependentă de structura de primire turistică precum spații de campare, amenajări de stranduri si piscine, achiziționare de mijloace de transport tradiționale pentru plimbări, trasee pentru echitație inclusiv prima achiziție de cai în scop turistic (cu excepția celor pentru curse si competiții) si asigurarea adăposturilor acestora (ca parte componentă a proiectului), rafting etc.

Pentru investiții în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice:

–          Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare în scopul promovării, prezentării si vizitării turistice;

–          Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spațiul rural, conectate la sistemele regionale si naționale;

–          Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publică etc.;

–          Investiţii legate de înfiinţarea si amenajarea de trasee tematice (ex: se dorește realizarea unui traseu religios, ,,drumul credinței,, ținând cont de patrimoniul cultural și religios al teritoriului etc.).

Pentru Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural:

–          Elaborare de materiale promoționale precum prima editare a materialelor în scopul promovării acțiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare etc.

Finanţare :

  • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :   50%
Nr. de proiecte prevăzute Cost total mediu Estimarea costului total pe măsură Contribuţia FEADR – măsură Contribuţia publică naţională Contribuţia privată
4 100.000 euro 400.000 euro 80% 20% 50%*

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *