DESCRIERE M 411.42

Măsura 411.42 – Înființarea grupurilor de producători

 

Măsura 142 vine în întâmpinarea nevoii de a creste competitivitatea sectoarelor primare agricol si silvic din teritoriul GAL, prin dezvoltarea echilibrată a relațiilor dintre producători si sectoarele de procesare si comercializare, precum si adaptarea producției din punct de vedere calitativ si cantitativ la cerințele consumatorilor.

 

Obiectivul și raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenției

Prin lansarea acestei masuri se va încuraja înființărea grupurilor de producători din sectorul agricol si silvic în vederea obținerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producție unitare si sprijinirea accesului la piață a propriilor membri.

De asemenea, se va sprijini cresterea numărului de grupuri de producători pe domeniile de dezvoltare identificate în strategia de dezvoltare a teritoriului GAL, se va acorda sprijin pentru înființare si funcționare administrativă si cresterea veniturilor prin îmbunătățirea continuă a capacității tehnice si de management a membrilor acestora.

 

Descrierea intervenției – domeniul de acoperire al masurii

Domeniul de acțiune al măsurii îl constituie încurajarea înființării si funcționarii administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, ceea ce va conduce la:

– Adaptarea producției la cerințele si exigențele pieței

– Asigurarea comercializării în comun a produselor, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor si distribuția produselor cu ridicata

– Cresterea valorii adăugate a producției obținute în comun si o mai bună gestionare economică a resurselor si rezultatelor obținute

– Stabilirea unor reguli comune în ceea ce priveste informațiile asupra producției, în special cu privire la cantitate, calitate si tipul ofertei, acordându-se o atenție deosebită produselor obținute în cantități corespunzătoare pentru industria prelucrătoare si pentru rețeaua de comercializare.

Prin înființarea grupurilor de producători pe domenii de dezvoltare, așa cum este dezvoltat și în strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Valea Siretului de Sus, se va sprijini o dezvoltare reală bazată pe unitate și control, va crește calitatea produselor pentru că va exista o viziune unitară de producție și procesare iar produsele rezultate vor fi mult mai competitive și vor rspunde cerințelor de piață. Aceasta este o modalitate de a încuraja consumul intern prin prețuri competitive pentru că în acest mod vor fi eliminate multe din verigile intermediare între producător și consumatorul final. De asemenea va crește puterea de negociere a prețurilor și se vor elimina barierile, existente în acest moment, de intrare în rețelele mari de supermarket-uri.

 

Sinergia cu alte masuri

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este complementar sprijinului acordat prin alte măsuri

din cadrul Axei I (Măsura 111 „Formare profesională, informare si difuzare de cunostinţe”, 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole”, 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”, 125 “Îmbunătăţirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii si silviculturii”, 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă”, 143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanţă pentru agricultori”), Axei II, Axei III şi Axei LEADER.

 

Beneficiari

Sprijinul se acordă pentru grupurile de producători recunoscute conform legislaȚiei naȚionale în vigoare, pentru următoarelor categorii:

– Sectorul agricol:

  • culturi de câmp (cereale, oleaginoase, culturi proteice, tehnice, culturi rădăcinoase câmp)
  • horticultură ( flori, plante ornamentale);
  • viticultură (viȚă de vie pentru vin )
  • cresterea animalelor pentru lapte
  • cresterea animalelor (excluzând laptele)
  • granivore (porci si păsări)
  • mixt (cresterea animalelor pentru lapte si carne/culturi vegetale si cresterea animalelor).

– Sectorul forestier:

  • produse lemnoase
  • produse nelemnoase(fructele de pădure, semințele forestiere, ciupercile comestibile din flora spontană, plantele medicinale si aromatice, răsina si altele de acest fel

 

Finanțarea grupurilor de producători se va face în rate anuale acordate în primii 5 ani de la data recunoasterii grupului de producători. Sprijinul va fi calculat pe baza producției comercializate anual de către grupul de producători, astfel:

– 5%, 5%, 4%, 3% si 2% din valoarea producȚiei comercializate de până la 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an

– 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% si 1,5% pentru valoarea producției comercializate care depăseste 1.000.000 Euro pentru primul, al doilea, al treilea, al patrulea si respectiv al cincilea an.

– Sprijinul nu va putea depăsi următoarele plafoane:

100.000 Euro – Anul I

100.000 Euro – Anul II

80.000 Euro – Anul III

60.000 Euro – Anul IV

50.000 Euro – Anul V

Plata primei rate va fi făcută la un an, după data la care grupul de producători este recunoscut.

Plata se va face în urma verificării respectării condițiilor inițiale de recunoastere a grupului de producători, pe baza facturilor pentru producția vândută înregistrată si calculată după un an de la recunoasterea grupului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *