FISA M 411.41

Măsura 411.41 – Sprijinirea fermelor de semi-subzistență 

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectiv: Creșterea volumului producției destinate comercializării pentru ca fermele de semi-subzistență din teritoriul GAL să devină viabile economic pentru a-și diversifica producția în funcție de cerințele pieței și pentru a dezvolta noi produse.

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Prin această măsură se urmărește finanțarea fermelor de semi-subzistență care produc, în principal, pentru consumul propriu, dar care comercializează si o parte din producția realizată cum sunt fermele de bovine și ovine. Dimensiunea economică a fermelor de semi-subzistență poate varia între 2-8 UDE. Pentru a deveni viabilă, ferma de semi-subzistență poate desfăsura si activități non-agricole generatoare de venituri. După o perioadă de trei ani de la acordarea sprijinului, viabilitatea economică a fermei de semisubzistență va fi demonstrată prin cresterea cu 20% a producției destinate comercializării si prin cresterea cu minim 3 UDE a dimensiunii exploatației, comparativ cu situația inițială menționată în planul de afaceri depus pentru finanțare. Acest lucru va determina creșteri vizibile a potențialului zonei pentru ca va avea indicatori cantitativi usor masurabili. Din acest motiv s-a decis la nivel de GAL finanțarea unui numar de minim 60 proiecte ale fermierilor care desfașoară activități multiple în cadrul exploatațiilor cum ar fi: prelucrarea terenului, creșterea de bovine/ovine/caprine/pasari/ sau stupid, comercializează surplusul de produse catre firme procesatoare sau direct catre piețele de profil.

Beneficiari :

Tipuri de beneficiari :

Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) :

Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): agricultori (fermieri cu dimensiunea economică a fermelor de semi-subzistență între 2-8 UDE), persoane fizice autorizate cu vârsta pâna-n 62 de ani (vor fi incurajați fermierii cu vârsta până în 40 de ani – tineri și femei).

Evaluarea numărului:                  60

 

Precizări privind acţiunile eligibile :

* Acţiuni imateriale :

Tip de acţiuni eligibile:

– producția agricolă obținută destinată comercializării înregistrează o creștere de 20%;

– dimensiunea economică a exploataţiei agricole creşte cu minim 3 UDE.

* Acţiuni materiale :

Tip de acţiuni eligibile:

 

Finanţare :

  • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) :   100%
Nr. de proiecte prevăzute Cost total mediu/5 ani Estimarea costului total pe măsură/5 ani Contribuţia FEADR – măsură Contribuţia publică naţională Contribuţia privată
60 7.500 euro 450.000 euro 80% 20% 0

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *