FISA M 411.12

[box type=”info”] Fisa Masurii 411.12 actualizata iunie 2013[/box]

Măsura 411.12 – Instalarea tinerilor fermieri

 

Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei :

Obiectivul urmarit prin lansarea acestei masuri îl reprezintă îmbunătățirea și creșterea competitivității sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerințele pentru protecția mediului, igiena si bunăstarea animalelor, siguranța la locul de muncă, îmbunătățirea managementului exploatațiilor agricole prin reînnoirea generației șefilor acestora, fără creșterea populației active ocupate în agricultură.

Proiectele realizate prin lansarea acestei masuri sunt în strânsă corelare cu strategia de dezvolare a teritoriului GAL identificate în prima direcție strategică de dezvoltare. Prin implementarea acestei măsuri se urmărește creșterea veniturilor exploatațiilor/fermelor conduse de tinerii fermieri, creșterea nivelul de trai în teritoriu prin promovarea spiritului antreprenorial la tinerii sub 40 de ani.

Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii :

Prin finanțarea de proiecte pe această măsură se încurajează creșterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca șefi de exploatații si încurajarea acestora de a realiza investiții în cadrul exploatațiilor/fermelor.

Domeniul de acoperire al masurii

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop:

–          Îmbunătățirea managementului exploatației agricole;

–          Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatației agricole;

–          Adaptarea producției la cerințele pieței;

–          Respectarea normelor comunitare, în special, cerințele de eco-condiționalitate, de protecție a muncii, protecția mediului și sanitar-veterinare.

 

Beneficiari :

Tipuri de beneficiari :

Publici, (va fi precizat : comune, asociaţii de comune, instituţii publice, altele) : nu este cazul.

Privaţi, (va fi precizat: asociaţii, agricultori, întreprinderi şi industrii mici şi mijlocii, comerţ,…): agricultori (fermieri până-n 40 de ani)

Evaluarea numărului: 15

Precizări privind acţiunile eligibile :

* Acţiuni imateriale :

Tip de acţiuni eligibile:

* Acţiuni materiale :

Tip de acţiuni eligibile:

– Construire și/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de fermă, incluzându-le si pe cele pentru protecția mediului;

– Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat,masini, utilaje, instalații, echipamente si accesorii, echipamente si software specializat;

– Achiziționarea de animale si după caz a cotei de producție;

– Plantarea si replantarea plantelor perene;

– Achiziționarea de teren pentru activități agricole.

 

Finanţare :

  • Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100%
Nr. de proiecte prevăzute Cost total mediu Estimarea costului total pe măsură Contribuţia FEADR – măsură Contribuţia publică naţională Contribuţia privată
13  40.000 euro 520.000  euro 416.000 104.000 0
2 32.000 euro  64.000 euro 51.200 12.800 0

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *